Paneliści

Jerzy Buzek

Przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Parlament Europejski

Polityk, Premier RP (1997-2001) i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012). W Parlamencie Europejskim nieprzerwanie od 2004 roku. Obecnie Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Inicjator Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Wcześniej sprawozdawca 7-go Programu Ramowego na rzecz Badań, Planu Strategicznego Technologii Energetycznych oraz Wewnętrznego Rynku Energii w UE, obecnie odpowiedzialny w PE za rozporządzenie o bezpieczeństwa dostaw gazu.