Paneliści

Jerzy Kwieciński

Minister Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska

Prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, były sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną i praktyczne wieloletnie doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych, zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej administracji publicznej, jak i sektora prywatnego i pozarządowego.