Paneliści

Jerzy Plewa

Dyrektor Generalny Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisja Europejska

W 1978 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. W 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, następnie do 1996 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1992 do 1997 współpracował z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa. W latach 1997–2004 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wchodził w skład Zespołu Negocjacyjnego ds. członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za sprawy rolne. W czerwcu 2006 został zatwierdzony na stanowisku Wicedyrektora Generalnego w dyrekcji do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej. W marcu 2013 został Dyrektorem Generalnym