Paneliści

John Walker

Grupa Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Wielka Brytania