Paneliści

Julia Patorska

Sustainability Consulting Central Europe
Deloitte

Ekspert w obszarze analiz ekonomicznych i środowiskowych. Ma szeroką wiedzę nt. funkcjonowania sektora publicznego, finansowania inwestycji publicznych oraz zjawisk zachodzących w gospodarce. Doradza w zakresie prognozowania wpływu planowanych regulacji i zmian realizowanych polityk na gospodarkę i społeczeństwo, prowadzi badania nad rozwojem branż i rynków. Doradza w obszarze analiz ekonomicznych w zespole Sustainability & Economics znajdując link pomiędzy zrównoważonym rozwojem a ekonomią.