Paneliści

Kamil Wyszkowski

Dyrektor generalny
UN Global Compact Poland

W latach 2002-2014 pracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Od 2009 do 2014 r. był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2004 r. do dziś krajowy Przedstawiciel i Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE. Zajmuje się działaniami na styku biznesu i administracji, innowacjami oraz ekonomią społeczną.