Paneliści

Karolina Borońska-Hryniewiecka

Wykładowca (politolog), Doktor nauk
Centrum Studiów Europejskich i Polityki Porównawczej, Sciences Po

Badaczka wizytująca w Centre d’études européennes Sciences Po, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2016-2017 kierownik programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Wykładała oraz prowadziła badania m.in na Universidad de Deusto w Bilbao, European University Institute we Florencji, Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz Pantheon Assas w Paryżu.