Paneliści

Karolina Parkitna

Dyrektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego
CRIST S.A.