Paneliści

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Dyrektorka forumIdei oraz programu Otwarta Europa
Fundacja im. Stefana Batorego.

Socjolog i politolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej i eksperckiej zajmuje się analizą stosunków międzynarodowych na obszarze postradzieckim, sytuacji społeczno-politycznej w Rosji i krajach Europy Wschodniej, a także polityką UE wobec tych państw.

W latach 1992–1995 oraz 1999–2012 związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich (OSW) w Warszawie, w którym pełniła m.in. funkcje kierownika działu rosyjskiego oraz zastępcy dyrektora. Od 2011 do 2012 roku była przedstawicielem OSW w Brukseli oraz koordynatorem wspólnego projektu badawczego OSW i Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Od 2008 do 2012 roku zasiadała w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, a w latach 2009–2010 w Komitecie Sterującym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. W styczniu 2012 roku powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zakończyła urzędowanie w 2014 roku w związku z procedurą nominacji na ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej. Po odwołaniu z tej funkcji 2016 związała się z Fundacją im. Stefana Batorego.