Paneliści

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Dyrektorka forum Idei Fundacji Batorego, b. Ambasador w Rosji i podsekretarz stanu w MSZ.

Socjolog i politolog, dr. Dyrektorka forumIdei Fundacji Batorego. Zajmuje się polityką europejską i wschodnią Polski. W latach 1999-2012 zastępczyni dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Od 2012 do 2014 wiceminister spraw zagranicznych, a 2014-2016 ambasador RP w Federacji Rosyjskiej.