Paneliści

Krzysztof Kuik

Naczelnik Wydziału, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji
Komisja Europejska

Krzysztof Kuik stoi na czele jednostki odpowiedzialnej za kontrolę pomocy państwowej dla sektorów telekomunikacji, mediów i Internetu, egzekwując m.in. zgodność budowania sieci szerokopasmowych w Europie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. Krzysztof Kuik dołączył do Komisji Europejskiej w 2009 roku i jako naczelnik wydziału odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa antymonopolowego w obszarze mediów i sportu nadzorował kilka przełomowych postępowań, w tym w sprawie umów między hollywoodzkimi studiami filmowymi i nadawcą telewizji płatnej Sky, zasadami Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, praktykami firm Nike i Sanrio dotyczącymi produktów merchandisingowych oraz umowami Amazon z wydawcami e-booków. Przed dołączeniem do Komisji Europejskiej Krzysztof Kuik był prawnikiem w biurach White & Case w Brukseli, Warszawie i Nowym Jorku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe na uczelniach KU Leuven (Belgia) i New York University School of Law (Stany Zjednoczone). Krzysztof Kuik jest częstym mówcą na tematy związane z prawem konkurencji i mediów, a także współautorem rozdziału o mediach w publikacji „Faull & Nikpay's The EU Law of Competition” (2014).