Paneliści

Lucas Chancel

Współprowadzący Laboratorium Światowych Nierówności
Ecole d'économie de Paris (Szkoła Ekonomiczna w Paryżu)

Zdobył doktorat z ekonomii na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, ukończył również wydział ekonomii i prawodawstwa publicznego w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, studia z zakresu energetyki na Imperial College London oraz zdobył tytuł magistra socjologii na Université Pierre et Marie Curie.