Paneliści

Magdalena Borowik

Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Od grudnia 2016 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za technologie finansowe oraz blockchain. Od listopada 2018 pełni funkcję pełnomocnika Ministra Cyfryzacji w zakresie technologii finansowych (fintech). Ekonomistka z dyplomem zarządzania bankowością i transformacją przedsiębiorstw. Eksperta technologii transakcyjnych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem technologicznym oraz w infrastrukturze telekomunikacyjnej, które obejmuje budowę łączy IP w Europie, wprowadzanie nowych produktów na rynek, projekty rozwoju oprogramowania oraz analizy bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury krytycznej. Strateg transformacji cyfrowej, badacz technologii oraz praktyk zarządzania innowacją. Wykładowczyni technologii transakcyjnych w cyfryzacji na kierunku Informatycznych Technik Zarządzania (ITZ)  Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej przy Polskiej Akademii Nauk.