Paneliści

Marek Niedużak

Wiceminister
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii. Doktor nauk prawnych i adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym. Absolwent UJ i Uniwersytetu Cambridge. Odbył aplikację adwokacką przy Izbie Warszawskiej. W MPiT, a wcześniej MR, od 2016 r., jako zastępca dyrektora Departamentu Prawnego, następnie dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego i dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Od lutego 2019 r. podsekretarz stanu.