Paneliści

Marek Tejchman

Zastępca Redaktora Naczelnego
Dziennik Gazeta Prawna