Paneliści

Mariarosaria Taddeo

Filozof
Uniwersytet w Oksfordzie

Ukończyła filozofię na Uniwersytecie w Padwie, a obecnie pracuje na Uniwersytecie w Oksfordzie w Instytucie Badań dot. Internetu oraz w Laboratorium Etyki Cyfrowej.  Ponadto jest współkierownika działu Prywatności i Zaufania w jednostce badawczej Internet of Things jak również współpracuje z Instytutem Alana Turinga.

W swoich badaniach skupia się na zagadnieniach natury etycznej związanych z cyberbezpieczeństwem, konfliktami cyfrowymi oraz nauki o danych. Jej specjalnością jest filozofia i etyka informacji, choć zajmowała się również epistemologią, logiką oraz filozofią sztucznej inteligencji.