Paneliści

Michał Boni

Konsultant, wykładowca SWPS
Polska

Dr nauk humanistycznych, polityk (1989- 2019), minister w wielu rządach, w tym pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej minister ds.cyfryzacji, negocjator spraw publicznych, twórca Raportu Polska 2030 oraz raportów o młodzieży, poseł do Parlamentu Europejskiego (2014-2019), aktywny w sprawach cyfrowych od ochrony prywatności do tworzenia sieci 5G.