Paneliści

Mieczysław Struk

Marszałek województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polska

Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Były burmistrz miasta Jastarnia, a od 1998 roku jest radnym sejmiku województwa.