Paneliści

Mikulas Dzurinda

Były premier (1998-2006)
Słowacja

Działalność polityczną rozpoczął w 1990 jako jeden z założycieli Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego. W pierwszych demokratycznych wyborach w Czechosłowacji w tym samym roku został wybrany na deputowanego. Piastował stanowisko ministra transportu w słowackim rządzie w roku 1991 oraz 1994. W 1997 r. został rzecznikiem opozycyjnego porozumienia partii politycznych pod nazwą Słowacka Koalicja Demokratyczna W 1998 stanął na czele jej czele. Mianowany na premiera po zwycięstwie w wyborach w 1998 roku (pełnił tę funkcję do 2006 roku). Pod jego rządami Słowacja została zaproszona do grupy państw negocjujących wstąpienia do Unii Europejskiej i NATO.