Paneliści

Mikulas Dzurinda

Były premier (1998-206)
Słowacja

Absolwent ekonomii w Wyższej Szkole Transportu i Telekomunikacji w Żylinie. Działalność polityczną rozpoczął w 1990 jako jeden z założycieli Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego. W pierwszych demokratycznych wyborach w Czechosłowacji w tym samym roku został wybrany na deputowanego. Piastował stanowisko ministra transportu w słowackim rządzie w roku 1991 oraz 1994.

 

W 1997 r. został rzecznikiem opozycyjnego porozumienia partii politycznych pod nazwą Słowacka Koalicja Demokratyczna W 1998 stanął na czele jej czele. Mianowany na premiera po zwycięstwie w wyborach w 1998 roku. Pod jego rządami Słowacja została zaproszona do grupy państw negocjujących wstąpienia do Unii Europejskiej i NATO.  Przeprowadził reformy, które spowodowały przystąpienie Słowacji do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju we wrześniu 2000 r. oraz wejście w końcową fazę negocjacji z Unią W styczniu 2000 r. założył nową partię polityczną – Słowacką Unię Demokratyczną i Chrześcijańską.

 

Po kolejnych wyborach w 2002 r. utrzymał stanowisko premiera na drugą kadencję. W listopadzie 2002 r. Słowacja zaproszona do udziału w strukturach NATO, a jej akcesja nastąpiła w marcu 2004 r., a w maju tego samego roku Słowacja stała się członkiem Unii Europejskiej. Mimo porażki w wyborach w roku 2006 Mikuláš Dzurinda utrzymał mandat poselski, który sprawował do 2010. W lipcu tego samego roku został ministrem spraw zagranicznych w nowo powołanym rządzie Ivety Radičovej, a funkcję tę pełnił do kwietnia 2012 roku. W tym samym roku na partii zastąpił go Pavol Frešo. W 2014 Mikuláš Dzurinda zrezygnował z członkostwa w Unii Demokratycznej i Chrześcijańskiej.