Paneliści

Monika Marcinkowska

Grupa Interesariuszy Bankowych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego
Uniwersytet Łódzki