Paneliści

Paweł Świeboda

Wicedyrektor, Europejski Ośrodek Strategii Politycznej (EPSC)
Komisja Europejska

Absolwent London School of Economics (licencjat z ekonomii) oraz Uniwersytetu Londyńskiego (magisterium ze stosunków międzynarodowych). Członek licznych ciał doradczych europejskich think tanków oraz Global Agenda Council on Europe przy Światowym Forum Ekonomicznym. W latach 2013–2014 sprawozdawca europejskich partnerstw na rzecz innowacji.