Paneliści

Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Profesor nauk politycznych, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytetu SWPS. Zainteresowania: porównawcza politologia, socjologia polityki, demokracja i demokratyzacja Laureat nagrody Amerykańskiego Tow. Nauk Politycznych (APSA); Laureat Nagrody im. S. Nowaka za zainicjowania Polskiego Generalnego Studium Wyborczego i badania zachowań politycznych. Członek redakcji , m.in.: "European Journal of Political Research", "European Union Politics", "Political Studies". Autor licznych publikacji w czasopismach listy filadelfijskiej oraz współautor książek publikowanych w Oxford, Cambridge University Press i innych.