Paneliści

Rafał Kołodziej

Założyciel i lider Greenhat Innovation, współzałożyciel Futures Thinking™ Group
Greenhat Innovation / Futures Thinking™ Group

Założyciel i lider Greenhat Innovation, wraz z Zuzanną Skalską współzałożyciel Futures Thinking™ Group. Współtworzy innowacje, rozwiązując realne problemy biznesowe i społeczne. Specjalizuje się w projektowaniu strategii, projektowaniu usług, tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych w oparciu o metodologię Service Design, Customer Experience i Futures Thinking™. Jako lider zespołu Greenhat realizował projekty strategiczne m.in. dla: Allegro, ING Bank Śląski, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Ergo Hestia, Amica Wronki, Urząd Patentowy RP, Endo, PKP Energetyka, Śląski Klaster Designu, OtoMoto, Polpharma, Tatrzański Park Narodowy, Uniwersytet SWPS, TFI BZ WBK, TU Allianz, Składy VOX, YES, SELENA, PZU, mBank.   W 2016 roku był liderem prac nad Strategią Rozwoju Miasta Poznania oraz strategią komunikacji miasta, które powstawała w procesie Design Thinking, angażując ponad 600 mieszkańców w proces współtworzenia. Współautor programu studiów i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Projektowanie Usług / Service Design na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi i facylituje zajęcia z projektowania usług, propozycji wartości, modelowania biznesu i współtworzenia wartości na Uniwersytecie SWPS.