Paneliści

Reinhold Weiss

Szef Działu Badań
Federal Institute for Vocational Education and Training

Prof. Dr Reinhold Weiß jest kierownikiem działu badań w Federal Institute for Vocational Education and Training. Jego badania i praca koncentrują się na szkoleniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rynku pracy, a także rozwoju kadr.