Paneliści

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa
Ministerstwo Cyfryzacji