Paneliści

Tadeusz Nowicki

Prezes Zarządu
Egris

Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor Ecole Nationale Superieure des Mines. Zatrudniony we francuskim Ministerstwie Przemysłu (B+R) i przemyśle metali szlachetnych. Dyrektor Techniczny Dywizji Platyny Engelhard-Clal. W 1998 r. zaangażował się w przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce, tworząc Grupę Ergis. Od 2007 r. prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS).