Paneliści

Tomasz Lisiecki

Prezes Zarządu
Centrum Nowych Kompetencji