Paneliści

Uwe Combüchen

Dyrektor Generalny
European Tech & Industry Employers (CEEMET)

Uwe Combüchen jest adwokatem. W 1992 roku dołączył do Gesamtmetall, organizacji pracodawców niemieckiego przemysłu metalowego i elektrycznego. W 1997 roku został dyrektorem generalnym Ceemet w Kolonii. Od chwili przeniesienia do Brukseli w 1999 roku Ceemet stał się wiodącą europejską organizacją lobbingową i uznanym partnerem społecznym przemysłu wytwórczego w zakresie zatrudnienia i polityki przemysłowej. Poprzez swoich członków Ceemet reprezentuje ponad 200 000 firm produkcyjnych w całej Europie, zapewniających 35 milionów miejsc pracy. Ceemet koncentruje się na zatrudnieniu i sprawach społecznych, zbierając doświadczenie w zakresie inicjatyw polityki społecznej UE, relacji przemysłu z pracownikami, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz edukacji i szkoleń. Dzięki kompetencji członków w zakresie negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, Ceemet jest również siłą napędową europejskiego sektorowego dialogu społecznego ze swoim odpowiednikiem, industriAll European Trade Union, skupiając się na poprawie konkurencyjności, zatrudnienia, umiejętności oraz uatrakcyjnieniu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w europejskim przemyśle wytwórczym.