Paneliści

Wiesława Czarnecka-Stańczak

Dyrektor ds. Zarządzania Personelem
Siemens Sp. z o.o.