Paneliści

Witold Drożdż

Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych
Orange Polska

Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange. W latach 2010-2012 Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa. W latach 2007-2010 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przewodniczący rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa”. Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.