Program

         

   

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 09:00 - 10:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak tworzyć algorytmy, na których opiera się AI by były bezstronne i niedyskryminujące?

Czy państwa lub organizacje międzynarodowe powinny regulować rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji?

Jak nie zahamować rozwoju technologii, ułatwić rozwój biznesu i ochronić społeczeństwa przed zagrożeniami?

 

MODERATOR

Konrad PIASECKI, dziennikarz, TVN24

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) | godz.: 10:30 - 12:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak wygląda Europa po zakończeniu kadencji przez Komisję Junckera? Co udało się osiągnąć i jakie szanse pozostają niewykorzystane?

Agenda, cele i zadania nowej Komisji Europejskiej. Najważniejsze wyzwania.

Czy Europa jest obecnie silniejsza i bardziej solidarna czy bardziej podzielona niż 4 lata temu?

Czy strefa EURO (EMU) stanie się właściwą unią? Euro jako najsilniejsze narzędzie integracji. Jak będą wyglądać peryferie wspólnoty?

Znaczenie i pozycja Europy Środkowo-Wschodniej w UE

Sytuacja w Niemczech po odejściu kanclerz Angeli Merkel – czy i jak zmieni się rola Niemiec w Europie?

 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Radosław MARKOWSKI, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS: Analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

MODERATOR

Jerzy BUZEK, były premier Polski

 

PARTNER

 

 

 

 

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 11:30 - 12:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

W ciągu następnych 30 lat na Ziemi przybędzie 2 mld ludzi – z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się zmierzyć, aby przy ograniczonych zasobach wyżywić rosnącą populację naszej planety?

Żywność jutra – jak innowacje w rolnictwie, takie jak nowe generacje nasion, nawozów i środków ochrony roślin, pomogą odpowiedzieć na potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń w tej kwestii? Ilu ludzi może wyżywić ekologiczne rolnictwo?

Zmiany klimatu – jak najlepiej wykorzystać ograniczone zasoby naszej planety, aby wyżywić rosnącą populację i jednocześnie zminimalizować negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko?

Demokratyczna dystrybucja żywności.

 

MODERATOR

 

 

PARTNER

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

 

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czy więcej technologii oznacza więcej demokracji?

Krytyczna refleksja nad rozwojem technologicznym i jego wpływem na funkcjonowanie instrumentów demokratycznych

 

MODERATOR

Radosław MARKOWSKI, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 16:15 - 17:15

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Dyskusja pomiędzy byłymi i obecnie odpowiedzialnymi decydentami za kształtowanie strategii gospodarczej Polski w kontekście relacji gospodarczych w trójkącie USA-Chiny-Polska

 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Jerzy KWIECIŃSKI, Minister Inwestycji i Rozwoju

 

MODERATOR

Andrzej OLECHOWSKI, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 10:00 - 11:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Kim jest dzisiaj młody człowiek, urodzony w XXI wieku? Co uważa, co go interesuje, jak postrzega rzeczywistość? Jak wyobraża sobie przyszłość?

Refleksja nad świadomością młodego pokolenia w kontekście zmian technologicznych, wyzwań społecznych i gospodarczych,

Punkt widzenia młodych na wartości. Jak rozmawiać o wspólnych celach przy różnych wizjach?

 

MODERATOR

Anna STRUZIK, koordynatorka projektu Re-laboratorium, THINKTANK

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Wpływ czynników klimatycznych na atrakcyjność inwestycyjną i osiedleńczą regionów. Gospodarka węglowa i jej hamujący wpływ na rozwój regionów.

Napędzany przez zmiany klimatyczne rozwój innowacji w obszarze ekoefektywnych technologii (np. fotowoltaika, napędy alternatywne, elektromobilność)

Społeczne źródła i przyczyny narastających na świecie protestów klimatycznych. Efekt Grety Thunberg. Czy świat może zjednoczyć się wokół działań na rzecz klimatu? Czy low-carbon life jest możliwe?

 

MODERATOR

Grzegorz NAWACKI, redaktor naczelny „Puls Biznesu”

 

PARTNERZY

  

 

PARTNER WSPIERAJĄCY

 

 

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 10:00 - 11:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak zmienia się sposób korzystania z mediów i przyswajania treści?

Społeczne i gospodarcze efekty reakcji na post-prawdę i mowę nienawiści,

Czym jest etyczne dziennikarstwo?

Bezpłatne treści i kosztowne fakty; blogosfera kontra dziennikarstwo,

Media społecznościowe – jak łączyć odpowiedzialność za treści z działalnością biznesową?

Zagrożenie wolności słowa vs. prawdziwości słowa,

Sfragmentaryzowana przestrzeń komunikacyjna i efekt bańki informacyjnej.

 

MODERATOR

Małgorzata BONIKOWSKA, prezes THINKTANK I Centrum Stosunków Międzynarodowych

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

 

Dzień 2 | Sala Gospodarka | godz.: 09:00 - 10:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

Karolina ZBYTNIEWSKA, redaktor naczelna EurActiv.pl

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

Dzień 3 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 13:00 - 14:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak prowadzić solidarną politykę by integrować społeczeństwa w czasach silnych podziałów?

Relacje pomiędzy dążeniami centralizacyjnymi a samorządnością w różnych obszarach i na różnych szczeblach,

Konsensus w sprawie procedur w świetle doświadczeń innych państw – jakie instytucje i procedury pozwolą współistnieć w jednym społeczeństwie mimo różnic?

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 13:00 - 14:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 15:00 - 16:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak edukacja będzie wpływała na rozwój gospodarczy?

Czym powinna być edukacja w erze, w której kluczowe są zunifikowane zasady oceny, KPI-ie i Big Data?

Migranci i uchodźcy – rola edukacji w procesie asymiliacji,

Czy edukację można uznać za działalność biznesową i korporacyjną?

 

MODERATOR

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 09:00 - 10:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Krótka historia trzech rewolucji przemysłowych. Industry 4.0, Internet of Things, Digital Transformation - co to tak właściwie oznacza?

Cyberbezpieczeństwo w standardach dedykowanych danym branżom. Standardy dedykowane zagadnieniom Cyberbezpieczeństwa (62443, inne)

Ustawa o infrastrukturze krytycznej.

Konieczność wprowadzenia zmian – mit czy fakt?

Od czego zacząć. Analogia do wprowadzania wymagań RODO.

Stare zagadnienia, nowe wyzwania: czyli po raz kolejny o analizie ryzyka, skutecznym zwiększaniu świadomości pracowników, audytach wewnętrznych oraz najczęściej spotykanych niezgodnościach w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Modernizacja i ewolucja zamiast Rewolucji 4.0, 5.0

Standardy kontra unikalność

Zarządzanie wiedzą i informacją  w całym łańcuchu dostaw.

 

MODERATOR

Jakub BORATYŃSKI, Head of Unit for Cybersecurity and Digital Privacy, DG CNECT, Komisja Europejska

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 13:00 - 14:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Blockchain

Ograniczanie emisji

Elektro-mobilność

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 10:00 - 11:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

„Demokratyzacja finansów” – finanse (wreszcie) dla wszystkich?

„I Ty zostaniesz bankierem” – każdy może świadczyć usługi finansowe?

Sztuczna inteligencja zadba o Twoje finanse - czy roboty zastąpią finansistów?

Wolne finanse? – powrót do leseferyzmu czy elastyczne regulacje?

 

Ponad 25 lat temu Shelagh Heffernan, pisząc o nowoczesnej bankowości, zadała prowokacyjne pytanie: „Czy banki znikną?”. Bill Gates wieścił już wówczas, że bankowość jest potrzebna, ale banki – niekoniecznie. Współcześnie te proroctwa są mantrą powtarzaną przez fintechy, a przy tym – rozszerzane także na inne segmenty rynku finansowego. Czy innowacje technologiczne sprawią, że banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie – staną się zbędne? Kto przetrwa kolejną falę „destrukcyjnych innowacji”? Czy obserwowane trendy zwiększą włączenie finansowe, czy odwrotnie - niskie kompetencje cyfrowe użytkowników ograniczą dostęp do usług finansowych? A jakich kompetencji będą potrzebowali pracownicy instytucji finansowych (o ile nie zastąpią ich roboty)? I wreszcie: czy – w imię wspierania innowacyjności i tworzenia równych warunków konkurowania – regulacje finansowe zmienią się, a może całkiem znikną? Jak regulować i nadzorować tak rozproszony, zróżnicowany i dynamicznie zmieniający się rynek? A może po tym eksperymencie wrócimy do podstaw banków, ubezpieczycieli, giełd?

 

MODERATOR

Robert STANILEWICZ, dyrektor rozwoju mediów w Analizy Online

 

PARTNERZY

  

Dzień 2 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 16:00 - 17:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 16:00 - 17:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak globalne trendy – robotyzacja, powstanie klasy postkreatywnej, przemiany w infosferze – jak wpłyną na komunikację i przepływ informacji?

Jaka będzie rola mediów za 10, 20, 30 lat?

Jakie jest moje miejsce w nowej normalności?

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 13:00 - 14:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Trudności w prowadzeniu działalności transgranicznej przez polskich przedsiębiorców na rynku UE

Jak przeciwdziałać protekcjonistycznym praktykom stosowanym przez niektóre państwa członkowskie?

 

MODERATOR

Jan CIEŃSKI, Senior Policy Editor, POLITICOEurope

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 15:00 - 16:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Technologia: smart cities, drony i infrastruktura przyszłości

Megamiasta na politycznej i gospodarczej mapie świata

Miasta wieloetniczne jako awangarda zmian demograficznych współczesnych społeczeństw

 

MODERATOR

Edwin BENDYK, dziennikarz, publicysta

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Technologia: Wizja mobilności przyszłości: jak będziemy się przemieszczać w mieście w roku 2050? Czy mobilność oprze się na koncepcji elektryczny / autonomiczny / współdzielony / połączony czy przyszłość nas zaskoczy?

Gospodarka: Jak może wyglądać model biznesowy w przemyśle motoryzacyjnym? Czy tradycyjny producent samochodów ma szansę przetrwać rewolucję w mobilności,  co ona oznacza dla zakładów produkcyjnych z sektora tradycyjnej motoryzacji w Europie?

Społeczeństwo: Jak nowy model mobilności i szerzej, rewolucja cyfrowa, wpłynie na społeczeństwa? Wpływ mobilności na model urbanizacji, jakość życia,  bezpieczeństwo, pracę, naukę i rozrywkę.

 

MODERATOR

Paweł WIDEŁ, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 11:30 - 12:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Wpływ cyfryzacji na zdrowie i kondycję fizyczną ludzi

Jak technologie pomogą kontrolować zdrowie (i pacjenta)?

Jak sztuczna inteligencja zmienia oblicze służby zdrowia?

Przyszłość telemedycyny

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i druku 3D w medycynie

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Sala Gospodarka | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak tworzyć i wykorzystywać istniejące narzędzia by przyciągać i utrzymywać talenty?

Modele skandynawskich rozwiązań, wzory współpracy samorządów z biznesem, internacjonalizacja uczelni.

„Employer branding” i budowanie marki pracodawcy w kontekście pozyskiwania i utrzymywania pracowników.

 

MODERATOR

Nino DŻIKIJA, szefowa działu innowacji, WP.PL

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Baltic Panorama | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Purpose driven organization – zmiana filozofii prowadzenia biznesu. Czym jest purpose dla współczesnych firm? Czy to tylko misja. Jak głęboko wyższy cel powiązany jest z usługami i produktami. Misja zawiera taktykę, wyższy cel definiuje esencję organizacji i sprawia, że świat staje się lepszym miejscem do życia. Czy w dzisiejszych organizacjach jest miejsce na myślenie o świecie?

Co i jak firmy robią dla świata? Inwestowanie w technologie przyszłości, dlaczego warto i co to znaczy?

Czy biznes może zapomnieć o otoczeniu. Technologie w służbie gospodarki i biznesu, uwolnienie pełnego potencjału integracji sektorowej

Czy przywództwo nabiera innego znaczenia w dobie digitalizacji? Największe wyzwania dla firm i czy mogą być one początkiem innowacji?

Cyfrowa transformacja światów. Dwie rzeczywistości. Jakich kompetencji potrzebujemy? Jak przygotować społeczeństwo na cyfrowy świat?

 

MODERATOR

Andrzej BOBIŃSKI, Dyrektor Zarządzający "Polityka Insight"

 

PARTNER

Znalezione obrazy dla zapytania deutsche bank logo

 

Dzień 2 | Sala Gospodarka | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Marnowanie jedzenia jako problem, społeczny, moralny i ekonomiczny,

Jaki wpływ kwestie dotyczące żywności mają na priorytety regionalne, polityczne, kulturowe, biznesowe i społeczne? Globalny system żywności , jak możemy sprostać najważniejszym wyzwaniom

Współpraca w celu wyeliminowania marnotrawstwa: NGO-sy, biznes, media i administracja; Banki żywności i ich działania.

 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Matt SIMISTER, CEO Tesco na Europę Środkową

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

Dzień 2 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

Prezentacja Raportu

 

MODERATOR

Adam CZERNIAK, główny ekonomista Polityka Insight

 

PARTNER

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 10:00 - 11:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czy europejska strategia dla plastiku i związane z nią konkretne cele są realne do osiągnięcia i jak zmienią rynek z punktu widzenia konsumenta?

Czy istnieje metodologia, która pozwala obiektywnie oceniać wpływ plastiku na środowisko w porównaniu z materiałami alternatywnymi? Czy popularne wśród opinii publicznej tezy "skończmy z plastikiem" służą ekologii czy stanowią temat zastępczy?

Jak zmienią się opakowania pod wpływem "strategii dla plastiku". Czy poza opakowaniami plastik ma zastosowanie w naszym życiu?

Czy Polskie zmiany legislacyjne zmieniają nasze otoczenie we właściwym kierunku? Czy wprowadzony zostanie system kaucyjny na butelki, ekomodulacja opłaty produktowej? Czy polskie prawo zacznie odróżniać plastikowe surowce wtórne od odpadów do zagospodarowania?

 

MODERATOR

Julia PATORSKA, Liderka zespołu ds. analiz ekonomicznych, Deloitte Polska

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 11:30 - 12:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

Jak będzie wyglądał rynek pracy w gospodarce 4.0?

Nowe pokolenie na rynku pracy, doświadczenia polskie i wybranych państw Europy Zachodniej,

Pracownik nowego typu: jak dotrzeć z ofertą, jakie warunki pracy i motywacji? Menadżer 4.0 - czy wystarczą obecne kompetencje, jak nie, to o jakie uzupełnić? https://www.youtube.com/watch?v=lnuuZVAk-dw

Kompetencje zanikające i powstające w gospodarce 4.0, w jakie kompetencje pracownika 4.0 inwestować?

Pułapka technologiczna: jak historia rewolucji przemysłowych może nam pomóc lepiej zrozumieć polaryzację gospodarczą i polityczną wieku automatyzacji?

Jak uniknąć polaryzacji w czasach automatyzacji?

 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Carl FREY, szef programu technologii i zatrudnienia na Uniwersytecie Oxfordzkim

 

MODERATOR

Andrzej KUBISIAK, ekspert ds. rynku pracy, Polski Instytut Ekonomiczny

 

PARTNER

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 13:00 - 14:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Kobiety w biznesie – marzenia a rzeczywistość

Kobiety na rynku finansowym,

Kobiety w sektorze technologicznym,

Czynniki ułatwiające i utrudniające kobietom osiągnięcie sukcesu zawodowego,

Cechy jakie potrzebne są do osiągnięcia sukcesu oraz koszty jego osiągnięcia,

Praktyczny przewodnik wdrożenia strategii różnorodności w biznesie

 

MODERATOR

Sławomir S. SIKORA, prezes zarządu Citi Handlowy

 

PARTNER

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 15:00 - 16:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Rola technologii w rozwiązywaniu problemów Afryki ale i całego Globu: środowisko, energetyka, zdrowie, edukacja

Świat w ruchu – jak przygotować się do migracji przyszłości?

 

MODERATOR

Piotr ARAK, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

 

Dzień 2 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER


 

Dzień 3 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 11:30 - 12:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Prezentacja Raportu pt. „Energetyka oczami klienta”

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 15:00 - 16:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Ogłoszenie wyników rankingu THINKTANK i Instytutu Monitorowania Mediów

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 1 | Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) | godz.: 17:00 - 17:45

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Powitanie i wystąpienia gospodarzy

 

PROWADZĄCA

Dorota WARAKOMSKA, dziennikarka, publicystka

 

PARTNER

 

Dzień 1 | Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) | godz.: 17:45 - 18:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Wystąpienie gościa specjalnego

 

PROWADZĄCA

Dorota WARAKOMSKA, dziennikarka, publicystka

 

 

Dzień 1 | Hipodrom Sopot | godz.: 20:00 - 22:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Wystąpienia gospodarzy

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Pokaz szkoły Hiszpańskiej jazdy konnej

Zespół

 

 

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 15:45 - 16:15

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Ceremonia wręczenia nagrody Citi Handlowy dla liderów przedsiębiorczości

 

PARTNER

Dzień 2 | Browar Miejski Sopot | godz.: 20:00 - 23:00

Dzień 2 | Sala cateringowo-networkingowa | godz.: 19:30 - 22:30

ANTROPOCEN. EPOKA CZŁOWIEKA

NOWY, LEPSZY CZŁOWIEK

POKOLENIE PIENIĄDZA

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) | godz.: 16:30 - 17:15

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

Stan demokracji w Unii Europejskiej

PRELEGENTKA

Elżbieta BIEŃKOWSKA, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczość i MŚP

 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

Demokracja zakwestionowana: zagrożenia, odpowiedzi i innowacje

PRELEGENT

Helmut K. ANHEIER, profesor socjologii, Hertie School of Governance

 

PROWADZĄCA

Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) | godz.: 17:15 - 17:30

WYSTĄPIENIA GOSPODARZY

 

PROWADZĄCA

Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka

 

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 19:00 - 19:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 1 | Sala cateringowo-networkingowa | godz.: 22:30 - 00:30

PROWADZĄCY

Andrzej LUTER, duszpasterz i publicysta, członek redakcji kwartalnika „Wieź”

 

Dzień 1 | Whisky Lounge | godz.: 22:30 - 00:30

PROWADZĄCY

Agnieszka FRANUS, redaktor naczelna National Geographic Polska

 

Dzień 2 | Baltic Panorama | godz.: 22:30 - 00:30

MODERATOR

Cezary MICHALSKI, publicysta, eseista i prozaik

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 16:00 - 17:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

Agnieszka FRANUS, redaktor naczelna National Geographic Polska

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 18:00 - 19:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 18:00 - 19:00

POKAZ FILMU

Pasjonująca filmowa opowieść o demokracji, poszukująca jej współczesnej definicji, a także odpowiedzi na pytanie, dlaczego w XXI wieku demokracja wydaje się być nieskuteczna. Elegancki, erudycyjny dokument Taylor odwołuje się między innymi do działalności ruchu Occupy Wall Street, inicjatywy Rolling Jubilee. Czerpie także z książki „The People's Platform: Taking Back Power in Culture”, autorstwa samej reżyserki. O demokracji  mówią aktywiści, naukowcy, politycy. Są wśród nich amerykański filozof i aktywista, Cornel West, były grecki premier George Papandreu i naukowczyni oraz aktywistka Silvia Federici.

Astra Taylor przygląda się ideom i praktykom demokratycznym od starożytnej Grecji, przez renesansową Europę, po współczesną Amerykę z jej ruchami obywatelskimi i rządami - demokratycznie wybranego - Donalda Trumpa. Triumf tego ostatniego przypomina o wszystkim, co demokracji zagraża, a są to nierówności społeczne (zdaniem Platona szczególnie niebezpieczne, bo niszczące solidarność społeczną), autorytaryzm, manipulowanie prawami obywatelskimi i  oszustwa wyborcze. Paradoksalnie niepowodzenia tego systemu związane są ze swobodami, jaki on gwarantuje. Cornel West twierdzi wręcz, że każdy demokratyczny eksperyment w pewnym momencie zakończy się tyranią, zapobieżenie jej wymaga więc ciągłej czujności. Być może ideały demokracji tak rzadko odpowiadają rzeczywistości, bo sama koncepcja jest wadliwa? W czasach wzrostu popularności  skrajnie prawicowych demagogów i imperialnych pomysłów na międzynarodową politykę, film Astry Taylor trafia w samo sedno najważniejszych  wyzwań i dylematów współczesności.

PARTNER

 

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 20:00 - 21:00

POKAZ FILMU

Bellingcat to pierwszy w historii obywatelski internetowy serwis śledczy zajmujący się ujawnianiem prawdy o współczesnych zagadkowych sprawach – od katastrofy katastrofy lotu Malaysia Airlines 17 po tajemnicze zatrucie Siergieja Skripala, rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii. Cywilna grupa dochodzeniowa powstała w 2014 roku z inicjatywy blogera Eliota Higginsa, a następnie rozszerzyła swój zasięg o międzynarodową sieć badaczy, którzy analizują konflikty i wystawiają informacyjne agencje i rządy na próbę. 

Skutecznie wykorzystują wiedzę na temat mediów społecznościowych, technik rekonstrukcji, analiz audio i innych nowoczesnych cyfrowych metod badawczych oraz crowdsourcingu, dzięki czemu okazują się szybsi, skuteczniejsi i bardziej innowacyjni od tradycyjnego dziennikarstwa śledczego. Film pokazuje, jak działa Bellingcat i dlaczego zyskuje tak znaczący status jako źródło informacji.

Reżyser przeprowadził wywiady z członkami grupy w Niemczech, Holandii, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. Pokazał ich bieżące badania, jak również głośne sprawy, o których już informowali. W czasach, gdy rządy rozpowszechniają fake newsy, by wywołać zamieszanie i niepewność, coraz trudniej jest znaleźć prawdę. I to właśnie uprawiana masowo propaganda, która ją zastępuje, napędza Bellingcat. Czy dziś można jeszcze komukolwiek wierzyć? Sukces Bellingcata pokazuje, jak zmienia się nasz świat w obliczu nowych technologii i mediów społecznościowych, gdy rządy coraz częściej tracą wiarygodność, a tradycyjne gazety zmniejszają się zarówno pod względem znaczenia, jak i zasięgu.

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 15:00 - 16:00

POKAZ FILMU

Twórcy filmu postanowili zbudować robota, który zastąpi ich w roli filmowców. Projektują, budują i programują sztuczną inteligencję, żeby sprawdzić, czy będzie ona w stanie przeprowadzić z nimi wywiad. Bo jeśli robot potrafi nauczyć się samodzielnie składać ręcznik, to może pewnego dnia będzie mógł też zrobić operację lub prowadzić wojnę? Film inicjuje debatę o potencjale sztucznej inteligencji. Konfrontuje nas również z etycznymi dylematami dotyczącymi sposobu, w jaki jest programowana i wartości przyświecających pracy naukowców.

Szybki rozwój sztucznej inteligencji i jej znaczący wpływ na nasze życie jest faktem. Kiedyś była domeną science fiction i futurystycznych wizji, dziś jest częścią naszej rzeczywistości. Samojezdne auta, na własną rękę poszukujące celu drony, technologie pozwalające rządom zbierać nasze dane osobowe – jesteśmy otoczeni przez inteligentne maszyny. Coraz częściej oczekujemy też od nich, że nas poznają, zrozumieją i przewidzą nasze potrzeby.

Naukowcy przewidują, że w ciągu 15-30 lat zwykły komputer domowy przekształci się w inteligentną maszynę przypominającą człowieka. Z jednej strony sztuczna inteligencja to triumf ludzkiego umysłu. Ale powinniśmy się przygotować na poważne społeczne i etyczne konsekwencje jej powstania.

Czy oznacza ona koniec naszego gatunku i zapowiada początek nowego? Dlaczego ludziom tak zależy, żeby stworzyć inteligencję, która może stać się przyczyną ich zagłady? Jak możemy nauczyć się radzić sobie z nową, sztucznie stworzoną istotą i pokierować jej zachowaniem?

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 17:00 - 18:00

POKAZ FILMU

Witajcie w świecie najbogatszych, gdzie pieniądze nie są problemem, ale bogactwo ma bardzo wysoką cenę. To świat 1 procenta ludzi na Ziemi. Amerykańska fotograf i filmowiec Lauren Greenfield od 25 lat analizuje idee pieniędzy, bogactwa i ludzi, którzy chcą żyć luksusowo. Po studiach postanowiła zgłebić ideę „amerykańskiego snu”, portretując aparatem fotograficznym tych, którzy dążą do bogactwa wierząc, że najważniejszy w życiu jest niczym nieograniczony i nie skrępowany materializm.

„Jeśli masz już dużo, to więcej znaczy lepiej” – przyznaje jeden z jej bohaterów, ujawniając znacznie istotniejsze przesłanie. Intrygujący i miejscami zabawny film jest kulminacją tego życiowego projektu. Rzuca światło na początki pracy Greenfield, która wyrusza tym razem z kamerą na poszukiwanie pojawiających się na jej wczesnych zdjęciach modeli. Podpatruje życie tych, których pragnienie dobrobytu stało się siłą napędową i głównym celem w życiu.

Poznajemy menadżera funduszu hedgingowego, matkę – przedstawicielkę klasy pracującej, a także ambitną małą dziewczynkę, która planuje udział w swoim pierwszym konkursie piękności. Wszystko kręci się tu wokół statusu materialnego, chciwości, hiperkonsumpcjonizmu traktowanego jako hobby, turbo-kapitalizmu i zaczerpniętych z mediów wzorów piękna i sukcesu.

Za tą błyszcząca i czarującą fasadą czai się jednak wszechogarniająca pustka – człowiek jest tylko tym, co posiada. Film pojawia się w epoce, gdy społeczna nierówność osiąga swoje apogeum, a prezydent USA jest uosobieniem narcyzmu, próżności i bogactwa.

 

POKAZ FILMU

 

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 20:30 - 21:30

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 21:00 - 22:00

POKAZ FILMU

Twórcy filmu postanowili zbudować robota, który zastąpi ich w roli filmowców. Projektują, budują i programują sztuczną inteligencję, żeby sprawdzić, czy będzie ona w stanie przeprowadzić z nimi wywiad. Bo jeśli robot potrafi nauczyć się samodzielnie składać ręcznik, to może pewnego dnia będzie mógł też zrobić operację lub prowadzić wojnę? Film inicjuje debatę o potencjale sztucznej inteligencji. Konfrontuje nas również z etycznymi dylematami dotyczącymi sposobu, w jaki jest programowana i wartości przyświecających pracy naukowców.

Szybki rozwój sztucznej inteligencji i jej znaczący wpływ na nasze życie jest faktem. Kiedyś była domeną science fiction i futurystycznych wizji, dziś jest częścią naszej rzeczywistości. Samojezdne auta, na własną rękę poszukujące celu drony, technologie pozwalające rządom zbierać nasze dane osobowe – jesteśmy otoczeni przez inteligentne maszyny. Coraz częściej oczekujemy też od nich, że nas poznają, zrozumieją i przewidzą nasze potrzeby.

Naukowcy przewidują, że w ciągu 15-30 lat zwykły komputer domowy przekształci się w inteligentną maszynę przypominającą człowieka. Z jednej strony sztuczna inteligencja to triumf ludzkiego umysłu. Ale powinniśmy się przygotować na poważne społeczne i etyczne konsekwencje jej powstania.

Czy oznacza ona koniec naszego gatunku i zapowiada początek nowego? Dlaczego ludziom tak zależy, żeby stworzyć inteligencję, która może stać się przyczyną ich zagłady? Jak możemy nauczyć się radzić sobie z nową, sztucznie stworzoną istotą i pokierować jej zachowaniem?

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 18:00 - 19:00

PARTNER

 

Dzień 2 | Foyer | godz.: 08:30 - 09:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

 

 

Dzień 2 | Foyer | godz.: 12:00 - 12:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Foyer | godz.: 10:00 - 10:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

Dzień 2 | Foyer | godz.: 12:00 - 12:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Foyer | godz.: 15:30 - 16:00

PROWADZĄCY

Paweł WIDEŁ, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

 

PARTNER

Dzień 3 | Foyer | godz.: 09:30 - 10:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Foyer | godz.: 12:30 - 13:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Foyer | godz.: 14:30 - 15:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Foyer | godz.: 14:00 - 14:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Foyer | godz.: 16:00 - 16:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Foyer | godz.: 14:00 - 14:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Dzień 2 | Foyer | godz.: 17:00 - 17:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

Paweł OKSANOWICZ, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz

 

PARTNER

 

Dzień 3 | Foyer | godz.: 09:30 - 10:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

 

MODERATOR

 

PARTNER

 

Sala Społeczeństwo Sala Technologia Sala cateringowo-networkingowa Sala Gospodarka Foyer Zatoki Dialogu Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) Sala panelowo-warsztatowa Hipodrom Sopot Browar Miejski Sopot Nocne Marki
17:00 17:00 - 17:45
CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2019
17:45 - 18:30
18:00 WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO EFNI
19:00
20:00
21:00 20:00 - 22:30
UROCZYSTA KOLACJA
22:00
23:00
Sala Społeczeństwo Sala Technologia Sala cateringowo-networkingowa Sala Gospodarka Foyer Zatoki Dialogu Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) Sala panelowo-warsztatowa Hipodrom Sopot Browar Miejski Sopot Nocne Marki
08:00
08:30 - 09:00
ŚWIAT PRZYSZŁOŚCI
09:00
09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 09:00 - 10:00
ETYCZNY WYMIAR ROZWOJU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI CYBERBEZPIECZEŃSTWO INSFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ BREXIT – OSTATNI MIESIĄC
10:00 10:00 - 10:30
SMART INDUSTRY W POLSCE – prezentacja Raportu
11:00 10:30 - 12:00
EUROPA PO WYBORACH: WIELE PRĘDKOŚCI I RÓŻNE KIERUNKI?
12:00 12:00 - 12:30
CZŁOWIEK Z MAŁĄ BOMBĄ
12:30 - 13:30 12:30 - 13:30
13:00 NOWA ZIELONA FALA – CZY KLIMAT NAS ZJEDNOCZY? BIG DATA
14:00 14:00 - 14:30
POKOLENIE ’89. MŁODZI O POLSKIEJ TRANSFORMACJI
14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30
15:00 CZY WIĘCEJ TECHNOLOGII OZNACZA WIĘCEJ DEMOKRACJI? #CO BĘDZIE JUTRO W MOBILNOŚCI CZYLI: MOBILNOŚĆ W MIEŚCIE PRZYSZŁOŚCI PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY – TALENTY I MARKA PRACODAWCY PRZEDSIĘBIORCA WYSŁUCHANY
15:30 - 16:00
15:45 - 16:15 MOBILNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI – Q&A SESSION
16:00 EMERGING MARKET CHAMPIONS
16:00 - 17:00 16:00 - 17:00 16:00 - 17:00 16:00 - 17:00
16:15 - 17:15 NEW NORMAL 2020. RADYKALNE INNOWACJE – JAKIE TRENDY NAJBARDZIEJ NA NAS ODDZIAŁYWUJĄ? JESTEŚMY CORAZ STARSI – WYZWANIA ZWIĄZANE ZE STARZEJĄCYMI SIĘ SPOŁECZEŃSTWAMI SPOTKANIE Z MARTYNĄ WOJCIECHOWSKĄ GAMING E-SPORT
POLSKA W UKŁADANCE WIELKICH MOCARSTW
17:00 17:00 - 17:30
ROZMOWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI W GENETYCE
17:30 - 18:30
18:00 POPULIZM I ANTY-POPULIZM A DEMOKRACJA W EUROPIE
18:00 - 19:00
EUROPA – NOWY ROZDZIAŁ
19:00 19:00 - 19:30
AI NO TRACE EXPEDITION – NAJNOWSZA WYPRAWA MARKA KAMIŃSKIEGO
20:00
20:00 - 21:00
BELLINGCAT. PRAWDA W CZASACH POSTPRAWDY – POKAZ FILMU
19:30 - 22:30
21:00 POKAZY FIILMÓW - DOCS AGAINST GRAVITY
21:00 - 22:00 20:00 - 23:00
NOWY, LEPSZY CZŁOWIEK – POKAZ FILMU WIECZÓR NETWORKINGOWY
22:00
23:00
Sala Społeczeństwo Sala Technologia Sala cateringowo-networkingowa Sala Gospodarka Foyer Zatoki Dialogu Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) Sala panelowo-warsztatowa Hipodrom Sopot Browar Miejski Sopot Nocne Marki
09:00
09:30 - 10:00
Spotkania z prelegentami
10:00
10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00
KOMU OPŁACA SIĘ DEZINFORMACJA? CZY TO KONIEC ERY DZIENNIKARSTWA? FINANSE 4.0 - USŁUGI FINANSOWE W ERZE FINTECHÓW PLASTIK – GOSPODARKA – EKOLOGIA. KONFLIKT CZY SYMBIOZA? RE-GENERACJA. NADCHODZI NOWE: POKOLENIE SMART
11:00 11:00 - 11:30
STRATEGIA DLA POLSKI ĆWIERĆ WIEKU PÓŹNIEJ
11:30 - 12:30 11:30 - 12:30 11:30 - 12:30 11:30 - 12:30
12:00 JAK WYŻYWIĆ ŚWIAT JUTRA? ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE ZDROWIU KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA OCZAMI KLIENTA
12:30 - 13:00
PUŁAPKA TECHNOLOGICZNA
13:00
13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00
CO PO #METOO I #PAYMEETOO? NA DRODZE DO RÓŻNORODNOŚCI R&D SUMMIT CZARNA KSIĘGA PRAKTYK PROTEKCJONISTYCZNYCH I BARIER WSPÓLNEGO RYNKU UE MIĘDZY POLARYZACJĄ A KONSENSUSEM: NOWA „UMOWA SPOŁECZNA” DLA POLSKI?
14:00 14:00 - 14:30
WZBIERAJĄCA FALA. EUROPA WOBEC EKSPLOZJI DEMOGRAFICZNEJ W AFRYCE
14:30 - 15:00
KONTRREWOLUCJA. LIBERALNA EUROPA W ODWROCIE
15:00
15:00 - 16:00 15:00 - 16:00 15:00 - 16:00 15:00 - 16:00 15:00 - 16:00
PO CO SIĘ UCZYĆ? JAKI JEST CEL EDUKACJI W XXI WIEKU? MIASTA – NOWE IMPERIA? EUROPA WOBEC AZJI, AMERYK I AFRYKI NOWY, LEPSZY CZŁOWIEK – POKAZ FILMU KOGO SŁUCHA POLSKI BIZNES
16:00 16:00 - 16:30
DEMOKRACJA W SPOŁECZEŃSTWIE CYFROWYM
16:30 - 17:15
WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH
17:00
17:00 - 18:00 17:15 - 17:30
POKOLENIE PIENIĄDZA – POKAZ FILMU
18:00
18:00 - 19:00
ANTROPOCEN. EPOKA CZŁOWIEKA – POKAZ FILMU
19:00
20:00
20:30 - 21:30
21:00 KONCERT DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
22:00
23:00