Program

JESTEŚMY CORAZ STARSI – WYZWANIA ZWIĄZANE ZE STARZEJĄCYMI SIĘ SPOŁECZEŃSTWAMI

Obszar: GOSPODARKA I PRZYSZŁOŚĆ RYNKU

Dzień 2 | Sala Gospodarka | godz.: 16:00 - 17:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Pieniądze, seks i władza – co napędza osoby po pięćdziesiątce?

Innowacje społeczne dla osób starszych i ich opiekunów

Od paradygmatu pomyślnego starzenia się i zdrowego starzenia się do paradygmatu aktywnego starzenia się

MODERATOR

Michał BONI, konsultant, wykładowca SWPS