Program

EFNI MINDFULNESS SESSION

Obszar: POZOSTAŁE PANELE I WARSZTATY

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 07:00 - 07:30