Program

         

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 09:00 - 10:00

Pełny opis wydarzenia

Dlaczego sztuczna inteligencja powinna być etyczna?

Jak tworzyć inteligentne algorytmy, by były bezstronne i niedyskryminujące?

Czy państwa lub organizacje międzynarodowe powinny regulować rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji?

Jak chronić społeczeństwo przed złośliwą SI, nie hamując rozwoju technologii i biznesu?

Jakich zasad powinna przestrzegać SI i kto ma decydować o ich doborze?

Czy ludzie też powinni zachowywać się etycznie wobec sztucznej inteligencji?

WYSTĘPIENIE WPROWADZAJĄCE

Jamie BARTLETT, dziennikarz, pisarz, były Dyrektor Centre for the Analysis of Social Media at Demos

Moderator

Jarosław KUŹNIAR, prezenter telewizyjny i radiowy, Onet.pl

Partner

ORANGE

Partner merytoryczny

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 10:30 - 12:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak wygląda Europa po zakończeniu kadencji przez Komisję Junckera? Co udało się osiągnąć i jakie szanse pozostają niewykorzystane?

Agenda, cele i zadania nowej Komisji Europejskiej. Najważniejsze wyzwania.

Czy Europa jest obecnie silniejsza i bardziej solidarna czy bardziej podzielona niż 4 lata temu?

Czy strefa EURO (EMU) stanie się właściwą unią? Euro jako najsilniejsze narzędzie integracji. Jak będą wyglądać peryferie wspólnoty?

Znaczenie i pozycja Europy Środkowo-Wschodniej w UE.

 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego

Radosław MARKOWSKI, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS: Analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego

MODERATOR

Jerzy BUZEK, były premier Polski

PROWADZĄCA

Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 11:00 - 12:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czy ludzkości uda się uniknąć pułapki Malthusa?

Jak zmienić rolnictwo, aby zmniejszyć nierówności w dystrybucji żywności?

Jak można wytwarzać więcej żywności i jednocześnie ograniczać negatywny wpływ rolnictwa na środowisko?

Czy rolnictwo naturalne (organic farming) jest mniej szkodliwe dla środowiska niż rolnictwo konwencjonalne?

Jak zmienić nawyki konsumentów, by zaspokoić globalny popyt na żywność w sposób mniej szkodliwy dla środowiska?

MODERATOR

Adam CZERNIAK, główny ekonomista Polityka Insight

PARTNER

BNP PARIBAS   BASF

PARTNER MERYTORYCZNY

POLITYKA INSIGHT

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Rewolucja cyfrowa bez wątpienia zmieniła nasz świat i politykę. Internet wzmocnił prawa jednostki. Mamy dziś dostęp do nieograniczonego zbioru informacji, co zasadniczo zmieniło nasze podejście do życia społecznego i gospodarczego. Możemy łatwo kontaktować się z innymi ludźmi na całym świecie. To są zmiany fundamentalne, których skalę i reperkusje dopiero zaczynamy poznawać. Ale czy wzmocniły one demokrację?

W ostatnich latach obserwuje się coraz większy rozdźwięk między szybkością cyfrowego rozwoju a tradycyjnym sposobem działania mechanizmów politycznych i administracyjnych.

W jaki sposób sprawić, by państwo i jego instytucje lepiej przystawały do cyfrowego świata?

Czy internet może się stać katalizatorem lepszego, bardziej inkluzywnego i demokratycznego sprawowania rządów?

MODERATOR

Łukasz MĘŻYK, dziennikarz, menadżer 300polityka

PARTNER

GOOGLE

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 16:15 - 17:15

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Trwałość partnerstwa transatlantyckiego w kontekście przesunięcia strategicznego centrum świata w kierunku Zachodniego Pacyfiku

Rola Unii Europejskiej jako instytucji stabilizującej międzynarodową wymianę handlową

Rywalizacja technologiczna mocarstw a polskie szanse rozwojowe. Jak Polska może na tym skorzystać?

Współczesne wyzwania technologiczne – rozwój technologii 5G, sztuczna inteligencja, robotyzacja. Czy za zaawansowaniem technologicznym pójdzie kapitał?

MODERATOR

Andrzej OLECHOWSKI, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Citi Handlowego

PARTNER

CITI HANDLOWY

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Wpływ czynników klimatycznych na atrakcyjność inwestycyjną i osiedleńczą regionów. Gospodarka węglowa i jej hamujący wpływ na rozwój regionów

Napędzany przez zmiany klimatyczne rozwój innowacji w obszarze ekoefektywnych technologii (np. fotowoltaika, napędy alternatywne, elektromobilność)

Społeczne źródła i przyczyny narastających na świecie protestów klimatycznych. Efekt Grety Thunberg, Czy świat może się zjednoczyć wokół działań na rzecz klimatu? Czy low-carbon life jest możliwe?

MODERATOR

Paweł WIEJSKI, analityk ds. europejskich, Polityka Insight

PARTNERZY

AGENCJA ROZWOJU POMORZA

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

PARTNER WSPIERAJĄCY

IKEA

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 09:30 - 10:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak zmienia się sposób korzystania z mediów i przyswajania treści?

Społeczne i gospodarcze efekty reakcji na post-prawdę i mowę nienawiści,

Czym jest etyczne dziennikarstwo?

Bezpłatne treści i kosztowne fakty; blogosfera kontra dziennikarstwo,

Media społecznościowe – jak łączyć odpowiedzialność za treści z działalnością biznesową?

Zagrożenie wolności słowa vs. prawdziwości słowa,

Sfragmentaryzowana przestrzeń komunikacyjna i efekt bańki informacyjnej.

MODERATOR

Małgorzata BONIKOWSKA, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków

PARTNER

FACEBOOK

PARTNER MERYTORYCZNY

CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Kobiety w biznesie – marzenia a rzeczywistość

Kobiety na rynku finansowym,

Kobiety w sektorze technologicznym,

Czynniki ułatwiające i utrudniające kobietom osiągnięcie sukcesu zawodowego,

Cechy jakie potrzebne są do osiągnięcia sukcesu oraz koszty jego osiągnięcia,

Praktyczny przewodnik wdrożenia strategii różnorodności w biznesie

MODERATOR

Dorota WARAKOMSKA, dziennikarka, publicystka

PARTNER

CITI HANDLOWY

Dzień 1 | Sala Społeczeństwo | godz.: 17:00 - 18:00

Pełny opis wydarzenia

Powitanie i wystąpienia gospodarzy

PRELEGENCI

Henryka BOCHNIARZ, wiceprezydent BusinessEurope, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

Jerzy BUZEK, przewodniczący Rady Programowej EFNI

Maciej WITUCKI, prezydent Konfederacji Lewiatan

Markus BEYRER, dyrektor generalny BusinessEurope

Jacek KARNOWSKI, prezydent Sopotu

Mieczysław STRUK, marszałek województwa pomorskiego

Jean-François FALLACHER, prezes zarządu Orange Polska

Prowadząca

Grażyna TORBICKA, dziennikarka

Partner

ORANGE

Dzień 1 | Sala Społeczeństwo | godz.: 18:00 - 18:30

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

ABC wyzwań przyszłości dla Europy: A jak Ameryka, B jak brexit, C jak Chiny

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

ABC wyzwań przyszłości dla Europy to A jak America First, B jak brexit i C jak Chiny ale także D jak demokracja, E jak wybory (Elections), F jak obcokrajowcy (Foreigners) i G jak globalizacja.

Jaką rolę Unia Europejska może odegrać w trudnych i niebezpiecznych czasach?

Jakie są nasze mocne strony - i jak możemy pokonać nasze słabości?

 

PROWADZĄCA

Grażyna TORBICKA, dziennikarka

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 15:45 - 16:15

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Ceremonia wręczenia nagrody Citi Handlowy dla liderów przedsiębiorczości

PARTNER

CITI HANDLOWY

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 15:45 - 16:15

PROWADZĄCY

Andrzej KUBISIAK, ekspert ds. rynku pracy, Polski Instytut Ekonomiczny

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 16:45 - 18:00

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

Jak zapewnić konkurencyjność gospodarki europejskiej

PRELEGENTKA

Elżbieta BIEŃKOWSKA, europejska komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

Demokracja, globalizacja i suwerenność – niełatwa triada

PRELEGENT

Helmut K. ANHEIER, profesor socjologii, Hertie School of Governance

 

CEREMONIA ZAMKNIĘCIA EFNI 2019

WYSTĄPIENIA GOSPODARZY

Markus BEYRER, dyrektor generalny BusinessEurope

Mieczysław STRUK, marszałek województwa pomorskiego

Maciej WITUCKI, prezydent Konfederacji Lewiatan

Henryka BOCHNIARZ, wiceprezydent BusinessEurope, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

Jerzy BUZEK, były premier Polski

Jacek KARNOWSKI, prezydent Sopotu

 

PROWADZĄCA

Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czym jest i skąd wziął się współczesny populizm?

Czy zwolennicy populistów niszczą demokrację, czy domagają się jej naprawy?

Czy potrzebujemy anty-populizmu?

Czy istnieje problem niedemokratycznego liberalizmu?

Czy liberalizm i demokrację można na nowo pogodzić?

MODERATOR

Tomasz SAWCZUK, publicysta, członek redakcji „Kultury Liberalnej”

PARTNER MERYTORYCZNY

KULTURA LIBERALNA

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 17:30 - 18:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Faktyczne bariery inwestowania przedsiębiorstw

Globalna konkurencyjność polskich i europejskich firm

Mechanizmy i sposoby wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw

Polityki klastrowe w Polsce i UE

Rola BIZ-ów

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Paweł BORYS, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

MODERATOR

Marek TEJCHMAN, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazeta Prawna"

 

Dzień 2 | Sala Networkingowa | godz.: 19:00 - 19:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

From the North and South Poles to AI.

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 09:00 - 10:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Cyberbezpieczeństwo w standardach dedykowanych danym branżom. Standardy dedykowane zagadnieniom cyberbezpieczeństwa (62443, inne)

Ustawa o infrastrukturze krytycznej. Konieczność wprowadzenia zmian – mit czy fakt? Od czego zacząć. Analogia do wprowadzania wymagań RODO.

Stare zagadnienia, nowe wyzwania: czyli po raz kolejny o analizie ryzyka, skutecznym zwiększaniu świadomości pracowników, audytach wewnętrznych oraz najczęściej spotykanych niezgodnościach w obszarze cyberbezpieczeństwa

MODERATOR

Zbigniew GAJEWSKI, partner w THINKTANK

PARTNERZY

GRUPA LEONARDO / PZL-ŚWIDNIK, FORTINET

PARTNER MERYTORYCZNY

CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Co to jest Big Data i do czego służy?

W jakich sferach życia bogactwo informacji może być dla nas zagrożeniem?

Czy potrafimy właściwie korzystać z informacji?

Co utrudnia rozwój biznesu w erze Big Data?

Kto powinien odpowiadać za standaryzację danych w sektorze publicznym?

MODERATOR

Robert SIEWIOREK, redaktor naczelny portalu sztucznainteligencja.org.pl

PARTNER MERYTORYCZNY

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 

 

 

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czy nasz kraj ma szansę zająć strategiczną pozycję eksportera elementów infrastruktury i rozwiązań informatycznych dla elektromobilności?

Gdzie i jak szukać dla nich klientów?

Czym e-mobility made in Poland może wyróżnić się na globalnym rynku?

MODERATOR

Grzegorz NAWACKI, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”

PARTNER

PILOT MAKER ELEKTRO SCALEUP

Program akceleracji – Pilot Maker Elektro ScaleUp „ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż „Elektro ScaleUp.

 

 

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 09:30 - 10:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

„Demokratyzacja finansów” – finanse (wreszcie) dla wszystkich?

„I Ty zostaniesz bankierem” – każdy może świadczyć usługi finansowe?

Sztuczna inteligencja zadba o Twoje finanse - czy roboty zastąpią finansistów?

Wolne finanse? – powrót do leseferyzmu czy elastyczne regulacje?

MODERATOR

Robert STANILEWICZ, dyrektor rozwoju mediów, Analizy Online

PARTNERZY

mBANK   UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 16:00 - 17:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czym jest VUCA: volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność)?

Jakie zmiany społeczne i ekonomiczne wpłyną na biznes jutra i w jaki sposób?

Innowacja sposobem na zarządzanie i transformację biznesu

Zmiany modelu biznesowego – jak przygotować biznes na rożne scenariusze przyszłości?

Jaki będzie Twój klient jutra?

Ś.P. Marketing

PARTNER

BLUE MEDIA

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 15:45 - 16:15

PROWADZĄCA

Anna Biernacka-Rygiel, menadżer ds. kluczowych relacji, Konfederacja Lewiatan

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Technologia: Wizja mobilności przyszłości: jak będziemy się przemieszczać w mieście w roku 2050? Czy mobilność oprze się na koncepcji elektryczny / autonomiczny / współdzielony / połączony, czy przyszłość nas zaskoczy?

Gospodarka: Jak może wyglądać model biznesowy w przemyśle motoryzacyjnym? Czy tradycyjny producent samochodów ma szansę przetrwać rewolucję w mobilności? Co ona oznacza dla zakładów produkcyjnych z sektora tradycyjnej motoryzacji w Europie?

Społeczeństwo: Jak nowy model mobilności i – szerzej – rewolucja cyfrowa wpłyną na społeczeństwa? Wpływ mobilności na model urbanizacji, jakość życia, bezpieczeństwo, pracę, naukę i rozrywkę

MODERATOR

Paweł WIDEŁ, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

PARTNER

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW MOTORYZACJI I ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 17:30 - 18:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

W dzisiejszych czasach temat ekologii poruszany jest na każdym kroku. Codziennie czytamy w prasie nagłówki alarmujące nas o zbliżającej się zagładzie środowiskowej. Jak młodzi ludzie - społeczni aktywiści zapatrują się na ten temat? Są bierni, czy aktywnie uczestniczą w procesie ochrony naszej planety? Grozi nam globalna katastrofa ekologiczna czy może temat ekologii jest przereklamowany? W wyjątkowej debacie licealiści, którzy zrealizowali własne projekty społeczne w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz uczniowie II LO w Sopocie spróbują przekonać publiczność do swoich racji.

Debata młodych liderów to wyjątkowa okazja by poznać poglądy, obawy i nadzieję związane z ekologią generacji Z, najmłodszego pokolenia, które z impetem wchodzi do życia publicznego i na rynek pracy.

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Marcin BRUSZEWSKI, współzałożyciel i wiceprezes, Zwolnieni z Teorii

MODERATOR

Barbara STEPNOWSKA, dyrektor programu MBA na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

PARTNER MERYTORYCZNY

ZWOLNIENI Z TEORII

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Esport to dyscyplina stosunkowo świeża. Na dobre zakorzeniła się w świadomości graczy dopiero od kilku lat.

Jak esport rozwijał się przez lata?

Jak na tym zarabiać?

Dlaczego warto inwestować?

Jaka będzie przyszłość esportu?

MODERATOR

Aleksandra MUSIELAK, ekspertka ds. nowych technologii, Konfederacja Lewiatan

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 11:00 - 12:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

W jaki sposób infrastruktura 5G napędzi cyfrową rewolucję?

Co spowoduje automatyzacja handlu detalicznego?

W jaki sposób personalizacja reklam i produktów zmieni handel przyszłości?

Jak sztuczna inteligencja może pomóc w optymalizacji działalności handlowej i logistycznej?

Jak finansować inwestycje w nowe technologie w polskim handlu?

MODERATOR

Karol TOKARCZYK, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight

PARTNER

ORANGE

PARTNER MERYTORYCZNY

POLITYKA INSIGHT

 

Dzień 2 | Sala Gospodarka | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Kogo określamy jako „talent”?

Czego oczekują młodzi, wykwalifikowani pracownicy?

Jakie czynniki decydują o atrakcyjności danego miejsca pracy? Czy wynagrodzenie wciąż ma kluczowe znaczenie?

W jaki sposób pracodawcy powinni wspierać swoją markę?

Jaka jest rola rządów, samorządów, pracodawców w kreowaniu atrakcyjnego rynku pracy?

MODERATOR

Grzegorz BACZEWSKI, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan

PARTNER

ADECCO

PARTNER WSPIERAJĄCY

BNP PARIBAS

Dzień 2 | Sala Gospodarka | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czy w dzisiejszych korporacjach jest miejsce na myślenie o przyszłości świata?

Misja już nie wystarcza, czy korporacje są w stanie przeżyć bez celu (purpose)?

Czy firmy potrafią zrezygnować z części zysków w imię wyższego dobra?

Czy innowacje to odpowiedź na wszystkie problemy?

Jak będzie wyglądało przywództwo w korporacjach jutra?

MODERATOR

Andrzej BOBIŃSKI, dyrektor zarządzający Polityka Insight

PARTNER

SIEMENS

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

DEUTSCHE BANK, IKEA

Znalezione obrazy dla zapytania deutsche bank logo

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 09:00 - 10:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czy popularne wśród opinii publicznej hasło „skończmy z plastikiem" służy ekologii, czy stanowi populistyczny temat zastępczy?

Czy istnieje metodologia, która pozwala obiektywnie oceniać wpływ plastiku na środowisko w porównaniu z materiałami alternatywnymi?

Czy europejska strategia dla plastiku i związane z nią konkretne cele są realne do osiągnięcia i jak zmienią rynek z punktu widzenia konsumenta?

Jak zmienią się opakowania pod wpływem strategii dla plastiku. Czy poza opakowaniami dokonają się inne zmiany w zastosowaniu plastiku w naszym życiu?

Czy polskie zmiany legislacyjne zmieniają nasze otoczenie we właściwym kierunku? Czy wprowadzony zostanie system kaucyjny na butelki oraz ekomodulacja opłaty produktowej? Czy polskie prawo zacznie postrzegać odpady z tworzyw sztucznych jako strumień wartościowego surowca wtórnego, a nie tylko jako problematyczną frakcję do zagospodarowania?

MODERATOR

Julia PATORSKA, liderka zespołu ds. analiz ekonomicznych, Deloitte Polska

PARTNER

ERGIS

PARTNER WSPIERAJĄCY

BASF, IKEA

Dzień 2 | Sala Gospodarka | godz.: 09:00 - 10:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Ostateczny kształt umowy rozwodowej Wielkiej Brytanii z UE

Przewidywany bilans skutków brexitu dla Wielkiej Brytanii

Polityczno-gospodarcze konsekwencje brexitu dla Unii Europejskiej i Polski

Przyszłość stosunków handlowych Wielkiej Brytanii z UE, USA i innymi światowymi graczami

Brexit a międzynarodowa równowaga sił

Sytuacja w Wielkiej Brytanii a europejski biznes – jak przygotować się na brexit?

MODERATOR

Karolina ZBYTNIEWSKA, redaktor naczelna EURACTIV.pl

PARTNER MERYTORYCZNY

EURACTIV.pl

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 11:00 - 12:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak będzie wyglądał rynek pracy w gospodarce 4.0?

Nowe pokolenie na rynku pracy, doświadczenia polskie i wybranych państw Europy Zachodniej,

Pracownik nowego typu: jak dotrzeć z ofertą, jakie warunki pracy i motywacji?

Menadżer 4.0 – czy wystarczą obecne kompetencje, a jeśli nie, to o jakie je uzupełnić?

Kompetencje zanikające i powstające w gospodarce 4.0,

W jakie umiejętności pracownika 4.0 inwestować?

Pułapka technologiczna: jak historia rewolucji przemysłowych może nam pomóc lepiej zrozumieć polaryzację gospodarczą i polityczną wieku automatyzacji?

MODERATOR

Andrzej KUBISIAK, ekspert ds. rynku pracy, Polski Instytut Ekonomiczny

PARTNER

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FIRM PRODUKCYJNYCH,  VELUX

PARTNER MERYTORYCZNY

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

 

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Rola technologii w rozwiązywaniu problemów Afryki ale i całego Globu: środowisko, energetyka, zdrowie, edukacja

Świat w ruchu – jak przygotować się do migracji przyszłości?

Etyka jutra - czy pochłonie nas chiński kapitalizm roju?

Gdzie będzie się kończył ląd, a gdzie morze? Czy Europejczycy też będą klimatycznymi migrantami?

Czy pomaganie Afryce się opłaca? Jaka powinna być nowoczesna pomoc rozwojowa?

MODERATOR

Piotr ARAK, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

PARTNER MERYTORYCZNY

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak edukacja będzie wpływała na rozwój gospodarczy?

Czym powinna być edukacja w erze, w której kluczowe są zunifikowane zasady oceny, KPI i Big Data?

Umiejętności miękkie młodzieży – dlaczego są takie ważne? Jakie umiejętności potrzebują pracodawcy u swoich pracowników?

Innowacyjne metody w edukacji formalnej i nieformalnej – Outdoors learning, szkoła dzisiaj

Jak firmy się angażują w dzisiejszą edukację? Rozwiązania stosowane obecnie dla rozwoju umiejętności miękkich u pracowników

MODERATOR

Joanna BOCHNIARZ, Prezeska Centrum Innowacyjnej Edukacji

PARTNER MERYTORYCZNY

CENTRUM INNOWACYJNEJ EDUKACJI

Dzień 2 | Sala Gospodarka | godz.: 16:00 - 17:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Pieniądze, seks i władza – co napędza osoby po pięćdziesiątce?

Innowacje społeczne dla osób starszych i ich opiekunów

Od paradygmatu pomyślnego starzenia się i zdrowego starzenia się do paradygmatu aktywnego starzenia się

MODERATOR

Michał BONI, konsultant, wykładowca SWPS

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 15:45 - 16:15

MODERATOR

Katarzyna MŁYNEK, dyrektor programowa w THINKTANK

Dzień 2 | Sala Panelowa | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Prezentacja raportu

MODERATOR

Adam CZERNIAK, główny ekonomista Polityka Insight

PARTNER

POLSKA RADA BIZNESU

PARTNER MERYTORYCZNY

POLITYKA INSIGHT

Dzień 3 | Sala Panelowa | godz.: 09:30 - 10:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak pokolenie Smart postrzega siebie i przedstawicieli innych pokoleń?

Jak myśli i postrzega rzeczywistość?

Jakie ma marzenia i jakie chce wieść życie?

W jaki sposób komunikuje się i przyswaja wiedzę?

Jak buduje relacje?

Jak wyobraża sobie przyszłość?

W jaki sposób chce zmienić świat?

MODERATORKI

Anna STRUZIK, koordynatorka projektu Re-laboratorium, THINKTANK

Katarzyna MŁYNEK, dyrektor programowa w THINKTANK

PARTNER MERYTORYCZNY

THINKTANK

Dzień 1 | Hipodrom | godz.: 20:00 - 22:30

Pełny opis wydarzenia

Wystąpienia gospodarzy

Jacek KARNOWSKI, prezydent Sopotu

Kaja KOCZUROWSKA-WAWRZKIEWICZ, Prezes Zarządu, Spółka Hipodrom Sopot sp. z o. o.

KOGO SŁUCHA POLSKI BIZNES

Ogłoszenie wyników rankingu THINKTANK i Instytutu Monitorowania Mediów

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Konne zawody skoków przez przeszkody

Zespół

Dzień 2 | Sala Panelowa | godz.: 16:30 - 17:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Firma Siemens prezentuje zarządzającym i właścicielom firm przemysłowych raport „Smart Industry Polska 2019”. Znajdują się w nim wyniki badań przekrojowych nt. zaawansowania firm w przemysł 4.0 i wiedzy inżynierskiej. Raport podsuwa modele wzrostu firm w oparciu o rozwiązania smart: automatyki, współpracy człowiek – bot, nowej organizacji pracy

PARTNER

SIEMENS

 

Dzień 2 | Sala Panelowa | godz.: 16:00 - 16:30

MODERATOR

Paweł WIDEŁ, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

PARTNER

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW MOTORYZACJI I ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

Dzień 2 | Browar Miejski | godz.: 20:00 - 23:00

Dzień 2 | Sala Panelowa | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

W dobie przemian światowej gospodarki, globalizacji oraz wzrostu udziału automatyzacji i robotyzacji w wielu branżach, należy się zastanowić czy IT jest jedynym motorem napędowym gospodarki.

Czy możliwości programistów oraz technologii podążają za świadomością ludzi, poziomem umiejętności oraz mentalnością?

Czy robotyzacja procesów produkcyjnych w nowoczesnych gospodarkach jest nadzieją czy wyzwaniem lub może stać się zagrożeniem?

Czy jesteśmy gotowi na zmiany?

MODERATOR

Joanna BRUŹDZIAK - MALESZEWSKA, kierownik Wydziału Centrum Badawczo-Rozwojowego Marketing Rynku Biznesowego, Wydziału Inkubacji i Nowych Rozwiązań, Orange Polska

PARTNERZY PANELU

Centrum Nowych Kompetencji, Sevenet, Pracodawcy Pomorza

 

Dzień 3 | Sala Panelowa | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czy PPK się opłaca?

Czy wdrożenie PPK może być zbieżnym interesem przedsiębiorców i pracowników? Czy korzyści mogą przewyższyć koszty?

PPK kosztownym obowiązkiem biurokratycznym czy nowym instrumentem w budowaniu wizerunku firmy? Szansa na rozwój organizacji?

Czy PPK można sprawnie i szybko wdrożyć?

MODERATOR

Robert LISICKI, dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan

PARTNER MERYTORYCZNY

PFR - Portal PPK

Dzień 3 | Sala Panelowa | godz.: 11:00 - 12:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak pisał Benjamin Barber, co by było „gdyby burmistrzowie rządzili światem”?

MODERATOR

Edwin BENDYK, dziennikarz, publicysta

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 07:00 - 07:30

Networking podczas porannego joggingu.

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 07:30 - 08:00

Dedykowana sesja mindfulness na plaży. Doskonały sposób na regenerację i nabranie sił przed kolejnym dniem Kongresu.

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 07:30 - 08:00

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 07:00 - 07:30

Dzień 3 | Sala Panelowa | godz.: 14:30 - 15:30

MODERATOR

Tomasz SAWCZUK, publicysta, członek redakcji „Kultury Liberalnej”

Dzień 1 | Polskie Smaki | godz.: 22:30 - 00:30

Prowadzący

Andrzej LUBOWSKI, ekonomista, publicysta, pisarz

Dzień 2 | Sala Networkingowa | godz.: 22:30 - 00:30

MODERATOR

Kuba SITO, dziennikarz Chillizet

Dzień 2 | Whisky Lounge | godz.: 22:30 - 00:30

GOŚĆ

Mikołaj TRZASKA, muzyk, kompozytor

MODERATORKA

Dagmara KOWALSKA, Chillizet

Dzień 1 | Sala Gospodarka | godz.: 22:30 - 00:30

PROWADZĄCA

Grażyna TORBICKA, dziennikarka

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 16:00 - 17:00

PROWADZĄCA

Anna RADWAN, prezes Instytutu in.europa

Paneliści

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 17:00 - 19:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Pasjonująca filmowa opowieść o demokracji, poszukująca jej współczesnej definicji, a także odpowiedzi na pytanie, dlaczego w XXI wieku demokracja wydaje się być nieskuteczna. Elegancki, erudycyjny dokument Taylor odwołuje się między innymi do działalności ruchu Occupy Wall Street, inicjatywy Rolling Jubilee. Czerpie także z książki „The People's Platform: Taking Back Power in Culture”, autorstwa samej reżyserki. O demokracji mówią aktywiści, naukowcy, politycy. Są wśród nich amerykański filozof i aktywista, Cornel West, były grecki premier George Papandreu i naukowczyni oraz aktywistka Silvia Federici.

Astra Taylor przygląda się ideom i praktykom demokratycznym od starożytnej Grecji, przez renesansową Europę, po współczesną Amerykę z jej ruchami obywatelskimi i rządami - demokratycznie wybranego - Donalda Trumpa. Triumf tego ostatniego przypomina o wszystkim, co demokracji zagraża, a są to nierówności społeczne (zdaniem Platona szczególnie niebezpieczne, bo niszczące solidarność społeczną), autorytaryzm, manipulowanie prawami obywatelskimi i oszustwa wyborcze. Paradoksalnie niepowodzenia tego systemu związane są ze swobodami, jaki on gwarantuje. Cornel West twierdzi wręcz, że każdy demokratyczny eksperyment w pewnym momencie zakończy się tyranią, zapobieżenie jej wymaga więc ciągłej czujności. Być może ideały demokracji tak rzadko odpowiadają rzeczywistości, bo sama koncepcja jest wadliwa? W czasach wzrostu popularności skrajnie prawicowych demagogów i imperialnych pomysłów na międzynarodową politykę, film Astry Taylor trafia w samo sedno najważniejszych wyzwań i dylematów współczesności.

PARTNER

DOCS AGAINST GRAVITY

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 19:00 - 20:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Bellingcat to pierwszy w historii obywatelski internetowy serwis śledczy zajmujący się ujawnianiem prawdy o współczesnych zagadkowych sprawach – od katastrofy katastrofy lotu Malaysia Airlines 17 po tajemnicze zatrucie Siergieja Skripala, rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii. Cywilna grupa dochodzeniowa powstała w 2014 roku z inicjatywy blogera Eliota Higginsa, a następnie rozszerzyła swój zasięg o międzynarodową sieć badaczy, którzy analizują konflikty i wystawiają informacyjne agencje i rządy na próbę.

Skutecznie wykorzystują wiedzę na temat mediów społecznościowych, technik rekonstrukcji, analiz audio i innych nowoczesnych cyfrowych metod badawczych oraz crowdsourcingu, dzięki czemu okazują się szybsi, skuteczniejsi i bardziej innowacyjni od tradycyjnego dziennikarstwa śledczego.

Film pokazuje, jak działa Bellingcat i dlaczego zyskuje tak znaczący status jako źródło informacji. Reżyser przeprowadził wywiady z członkami grupy w Niemczech, Holandii, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. Pokazał ich bieżące badania, jak również głośne sprawy, o których już informowali. W czasach, gdy rządy rozpowszechniają fake newsy, by wywołać zamieszanie i niepewność, coraz trudniej jest znaleźć prawdę. I to właśnie uprawiana masowo propaganda, która ją zastępuje, napędza Bellingcat. Czy dziś można jeszcze komukolwiek wierzyć? Sukces Bellingcata pokazuje, jak zmienia się nasz świat w obliczu nowych technologii i mediów społecznościowych, gdy rządy coraz częściej tracą wiarygodność, a tradycyjne gazety zmniejszają się zarówno pod względem znaczenia, jak i zasięgu.

PARTNER

DOCS AGAINST GRAVITY

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 14:00 - 16:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Witajcie w świecie najbogatszych, gdzie pieniądze nie są problemem, ale bogactwo ma bardzo wysoką cenę. To świat 1 procenta ludzi na Ziemi. Amerykańska fotograf i filmowiec Lauren Greenfield od 25 lat analizuje idee pieniędzy, bogactwa i ludzi, którzy chcą żyć luksusowo. Po studiach postanowiła zgłebić ideę „amerykańskiego snu”, portretując aparatem fotograficznym tych, którzy dążą do bogactwa wierząc, że najważniejszy w życiu jest niczym nieograniczony i nie skrępowany materializm.

„Jeśli masz już dużo, to więcej znaczy lepiej” – przyznaje jeden z jej bohaterów, ujawniając znacznie istotniejsze przesłanie. Intrygujący i miejscami zabawny film jest kulminacją tego życiowego projektu. Rzuca światło na początki pracy Greenfield, która wyrusza tym razem z kamerą na poszukiwanie pojawiających się na jej wczesnych zdjęciach modeli. Podpatruje życie tych, których pragnienie dobrobytu stało się siłą napędową i głównym celem w życiu.

Poznajemy menadżera funduszu hedgingowego, matkę – przedstawicielkę klasy pracującej, a także ambitną małą dziewczynkę, która planuje udział w swoim pierwszym konkursie piękności. Wszystko kręci się tu wokół statusu materialnego, chciwości, hiperkonsumpcjonizmu traktowanego jako hobby, turbo-kapitalizmu i zaczerpniętych z mediów wzorów piękna i sukcesu.

Za tą błyszcząca i czarującą fasadą czai się jednak wszechogarniająca pustka – człowiek jest tylko tym, co posiada. Film pojawia się w epoce, gdy społeczna nierówność osiąga swoje apogeum, a prezydent USA jest uosobieniem narcyzmu, próżności i bogactwa.

PARTNER

DOCS AGAINST GRAVITY

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 20:30 - 21:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

KONCERT DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU i GOŚCI EFNI

Ken VANDERMARK, saksofon, klarnet

Mikołaj TRZASKA, saksofon barytonowy, klarnet basowy

Michał GÓRCZYŃSKI, klarnet B, klarnet basowy, klarnet kontrabasowy

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 21:00 - 22:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Twórcy filmu postanowili zbudować robota, który zastąpi ich w roli filmowców. Projektują, budują i programują sztuczną inteligencję, żeby sprawdzić, czy będzie ona w stanie przeprowadzić z nimi wywiad. Bo jeśli robot potrafi nauczyć się samodzielnie składać ręcznik, to może pewnego dnia będzie mógł też zrobić operację lub prowadzić wojnę? Film inicjuje debatę o potencjale sztucznej inteligencji. Konfrontuje nas również z etycznymi dylematami dotyczącymi sposobu, w jaki jest programowana i wartości przyświecających pracy naukowców.

Szybki rozwój sztucznej inteligencji i jej znaczący wpływ na nasze życie jest faktem. Kiedyś była domeną science fiction i futurystycznych wizji, dziś jest częścią naszej rzeczywistości. Samojezdne auta, na własną rękę poszukujące celu drony, technologie pozwalające rządom zbierać nasze dane osobowe – jesteśmy otoczeni przez inteligentne maszyny. Coraz częściej oczekujemy też od nich, że nas poznają, zrozumieją i przewidzą nasze potrzeby.

Naukowcy przewidują, że w ciągu 15-30 lat zwykły komputer domowy przekształci się w inteligentną maszynę przypominającą człowieka. Z jednej strony sztuczna inteligencja to triumf ludzkiego umysłu. Ale powinniśmy się przygotować na poważne społeczne i etyczne konsekwencje jej powstania.

Czy oznacza ona koniec naszego gatunku i zapowiada początek nowego? Dlaczego ludziom tak zależy, żeby stworzyć inteligencję, która może stać się przyczyną ich zagłady? Jak możemy nauczyć się radzić sobie z nową, sztucznie stworzoną istotą i pokierować jej zachowaniem?

PARTNER

DOCS AGAINST GRAVITY

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 13:00 - 14:00

PROWADZĄCY

Kuba SITO, dziennikarz Chillizet

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 16:00 - 18:00

PARTNER

DOCS AGAINST GRAVITY

 

Dzień 2 | Foyer | godz.: 12:00 - 12:30

PROWADZĄCA

Jadwiga WINIARSKA, starsza specjalistka, Konfederacja Lewiatan

Dzień 3 | Foyer | godz.: 09:00 - 09:30

PROWADZĄCY

Zbigniew GAJEWSKI, partner w THINKTANK

PARTNER

THINKTANK

 

Dzień 2 | Foyer | godz.: 10:00 - 10:30

PROWADZĄCY

Agata KASPROLEWICZ, dziennikarka, reporterka

Dzień 2 | Foyer | godz.: 14:00 - 14:30

PROWADZĄCA

Katarzyna MŁYNEK, dyrektor programowa w THINKTANK

PARTNER

THINKTANK

 

Dzień 3 | Foyer | godz.: 10:30 - 11:00

PROWADZĄCY

Sebastian STODOLAK, dziennikarz ekonomiczny, „Dziennik Gazeta Prawna”

Dzień 3 | Foyer | godz.: 14:00 - 14:30

PROWADZĄCA

Anna RADWAN, prezes Instytutu in.europa

Dzień 3 | Foyer | godz.: 13:30 - 14:00

PROWADZĄCA

Katarzyna NOCUŃ, dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”

Dzień 2 | Foyer | godz.: 17:00 - 17:30

PROWADZĄCY

Bartłomiej GODUSŁAWSKI, dziennikarz ekonomiczny, „Dziennik Gazeta Prawna”

Dzień 2 | Foyer | godz.: 15:30 - 16:00

PROWADZĄCY

Paweł OKSANOWICZ, dziennikarz radiowy i telewizyjny, redaktor prowadzący portalu nienieodpowiedzialni.pl, autor książek

PARTNER

NIENIEODPOWIEDZIALNI

 

Dzień 3 | Foyer | godz.: 15:30 - 16:00

PROWADZĄCA

Małgorzata BONIKOWSKA, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych

Dzień 2 | Foyer | godz.: 13:30 - 14:00

PROWADZĄCY

Andrzej BOBIŃSKI, dyrektor zarządzający, Polityka Insight

Dzień 3 | Foyer | godz.: 12:00 - 12:30

PROWADZĄCY

Andrzeja Rudka doradca zarządu, Konfederacja Lewiatan

Sala Społeczeństwo Sala Technologia Sala Gospodarka Polskie Smaki Sala Panelowa Foyer Zatoki Dialogu Hipodrom Browar Miejski Whisky Lounge Polskie Smaki Old Sala Networkingowa
17:00
17:00 - 18:00
CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2019
18:00 18:00 - 18:30
GOŚĆ SPECJALNY EFNI
19:00
20:00
21:00 20:00 - 22:30
UROCZYSTA KOLACJA
22:00
23:00
22:30 - 00:30 22:30 - 00:30 22:30 - 00:30
W PODWÓJNYM UŚCISKU O PRZYSZŁOŚCI ŚWIATA PIENIĄDZE, SEKS I WŁADZA
00:00
Sala Społeczeństwo Sala Technologia Sala Gospodarka Polskie Smaki Sala Panelowa Foyer Zatoki Dialogu Hipodrom Browar Miejski Whisky Lounge Polskie Smaki Old Sala Networkingowa
07:00 07:00 - 07:30
EFNI RUN
07:30 - 08:00
MINDFULNESS SESSION
08:00
09:00
09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 09:00 - 10:00
ETYCZNY WYMIAR ROZWOJU SI CYBERBEZPIECZEŃSTWO BREXIT
10:00 10:00 - 10:30
TERRORYZM „BIAŁYCH”
11:00 10:30 - 12:00
EUROPA PO WYBORACH
12:00 12:00 - 12:30
W PODWÓJNYM UŚCISKU
12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30
13:00 NOWA ZIELONA FALA E-SPORT PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY PRZEMYSŁ 4.0
13:00 - 14:00
13:30 - 14:00 ROZWÓJ SI
ZWINNY TALENT
14:00 14:00 - 14:30
PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 14:00 - 15:00
JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA
14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30
15:00 WIĘCEJ TECHNOLOGII MOBILNOŚĆ W MIEŚCIE PRZYSZŁOŚCI KONIEC KORPORACJI PRZEDSIĘBIORCA WYSŁUCHANY
15:00 - 16:00
15:30 - 16:00 KOBIETY O POLITYCE
15:45 - 16:15 ROZMOWA O GENETYCE
16:00 EMERGING MARKET CHAMPIONS 16:00 - 16:30
16:00 - 17:00 16:00 - 17:00 MOBILNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI 16:00 - 17:00
16:15 - 17:15 BIZNES W CZASACH VUCA JESTEŚMY CORAZ STARSI 16:30 - 17:00 EUROPA – NOWY ROZDZIAŁ
POLSKA W UKŁADANCE SMART INDUSTRY W POLSCE
17:00 17:00 - 17:30
POKOLENIE ’89
17:30 - 18:30 17:30 - 18:30 17:00 - 19:00
18:00 KAPITAŁ DLA ROZWOJU DEBATA OKSFORDZKA DEMOKRACJA, INSTRUKCJA OBSŁUGI
19:00 19:00 - 19:30
AI NO TRACE EXPEDITION
19:00 - 20:30
BELLINGCAT
20:00
19:30 - 22:30
21:00 JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA
20:00 - 23:00
21:00 - 22:30 WIECZÓR NETWORKINGOWY
NOWY, LEPSZY CZŁOWIEK
22:00
23:00
22:30 - 00:30 22:30 - 00:30 22:30 - 00:30
KOBIETY O POLITYCE Jazz, jazzman, jazzowy THE POWER OF FOOLS
00:00
Sala Społeczeństwo Sala Technologia Sala Gospodarka Polskie Smaki Sala Panelowa Foyer Zatoki Dialogu Hipodrom Browar Miejski Whisky Lounge Polskie Smaki Old Sala Networkingowa
07:00 07:00 - 07:30
MINDFULNESS SESSION
07:30 - 08:00
EFNI RUN
08:00
09:00 09:00 - 09:30
ŚWIAT PRZYSZŁOŚCI
09:00 - 10:30
09:30 - 10:30 09:30 - 10:30 PLASTIK 09:30 - 10:30
10:00 DEZINFORMACJA FINANSE 4.0 RE-GENERACJA
10:30 - 11:00
STRATEGIA DLA POLSKI
11:00
11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00
JAK WYŻYWIĆ ŚWIAT? TECHNOLOGIA 5G KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI SAMORZĄDNA POLSKA
12:00 12:00 - 12:30
PUŁAPKA TECHNOLOGICZNA
12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30
13:00 POPULIZM I ANTY-POPULIZM R&D SUMMIT EUROPA WOBEC AZJI DLACZEGO PPK JEST KORZYSTNE?
13:30 - 14:00
WZBIERAJĄCA FALA
14:00 14:00 - 14:30
KONTRREWOLUCJA
14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:00 - 16:00
15:00 #METOO I #PAYMEETOO REWOLUCJA BIG DATA PO CO SIĘ UCZYĆ? POPULIZM I ANTYPOPULIZM POKOLENIE PIENIĄDZA
15:30 - 16:00
15:45 - 16:15 15:45 - 16:15 15:45 - 16:15 NOWY AUTORYTARYZM
16:00 PUŁAPKA TECHNOLOGICZNA DEMOKRACJA MASTERING THE POWER
16:00 - 18:00
17:00 16:45 - 18:00 ANTROPOCEN
CEREMONIA ZAMKNIĘCIA EFNI 2019
18:00
19:00
20:00
20:30 - 21:30
21:00 KONCERT
22:00
23:00
00:00