Program

ETYCZNY WYMIAR ROZWOJU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Obszar: TECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 09:30 - 10:30

PARTNER

ORANGE

PANELIŚCI

 

Mariusz GACA, wiceprezes zarządu ds. rynku konsumenckiego, Orange

Aleksandra PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA, adiunkt, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego (TBC)

Mariarosaria TADDEO, Oxford Internet Institute, Zastępczyni Dyrektora w Digital Ethics Lab

Alek TARKOWSKI, polski socjolog, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska

Paweł ŚWIEBODA, wicedyrektor, Europejski Centrum Strategii Politycznej (EPSC), Komisja Europejska

 

MODERATOR

 

Edwin BENDYK, dziennikarz, publicysta

OPIS PEŁNY WYDARZENIA

  • Jak tworzyć algorytmy, na których opiera się AI, by były bezstronne, niedyskryminujące?
  • Czy państwa lub organizacje międzynarodowe powinny regulować rozwojem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji?
  • Jak nie zahamować rozwoju technologii, ułatwić rozwój biznesu i ochronić społeczeństwa przed zagrożeniami?