Program

JESTEŚMY CORAZ STARSI – WYZWANIA ZWIĄZANE ZE STARZEJĄCYMI SIĘ SPOŁECZEŃSTWAMI

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 3 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 15:00 - 16:00

PARTNER

 

PANELIŚCI

 

Piotr SZUKALSKI, profesor, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódźki

 

MODERATOR

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA