Program

MIĘDZY POLARYZACJĄ A KONSENSUSEM: NOWA „UMOWA SPOŁECZNA” DLA POLSKI?

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 13:00 - 14:00

PARTNER

 

PANELIŚCI

 

Radosław MARKOWSKI, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS

Karolina WIGURA-KUISZ, socjolog, szefowa działu politycznego w Kulturze Liberalnej

Jan ROKITA, Ekspert ds. ustroju, Klub Jagielloński

Jakub SAWULSKI, Instytut Badań Strukturalnych, SGH, autor książki „Pokolenie ’89. Młodzi o polskiej transformacji”

Leszek JAŻDŻEWSKI, Redaktor Naczelny „Liberté!”

 

MODERATOR

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA

  • Jak prowadzić solidarną politykę, jak integrować społeczeństwa w czasach silnych podziałów?
  • Relacje pomiędzy dążeniami centralizacyjnymi a samorządnością w różnych obszarach i na różnych szczeblach
  • Konsensus w sprawie procedur w świetle doświadczeń innych państw – jakie instytucje i procedury pozwolą współistnieć w jednym społeczeństwie mimo różnic?