Program

GAMING E-SPORT

Obszar: TECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Dzień 3 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 10:00 - 11:00

PARTNER MERYTORYCZNY

ESR

PANELIŚCI

 

MODERATOR

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA