Program

CZARNA KSIĘGA PRAKTYK PROTEKCJONISTYCZNYCH I BARIER WSPÓLNEGO RYNKU UE

Obszar: TECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 13:00 - 14:00

PARTNER

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (TBC)

PANELIŚCI

 

Jadwiga EMILEWICZ, minister przedsiębiorczości i technologii

Kristin  SCHREIBER, Dyrektor Generalna Dyrekcji ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczość i MŚP, DG GROW, Komisja Europejska

Martynas BARYSAS, dyrektor ds. rynku wewnętrznego w BusinessEurope

 

MODERATOR

 

Jan CIEŃSKI, Senior Policy Editor, POLITICOEurope

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA

  • Trudności w prowadzeniu działalności transgranicznej przez polskich przedsiębiorców na rynku UE.
  • Jak przeciwdziałać protekcjonistycznym praktykom stosowanym przez niektóre państwa członkowskie?