Program

RE-GENERACJA. NADCHODZI NOWE: POKOLENIE SMART

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 2 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 16:00 - 17:00

PARTNER MERYTORYCZNY

THINKTANK

PANELIŚCI

 

MODERATOR

 

Anna STRUZIK, koordynatorka projektu Re-laboratorium, THINKTANK

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA

  • Kim jest dzisiaj młody człowiek, urodzony w XXI wieku? Co uważa, co go interesuje, jak postrzega rzeczywistość? Jak wyobraża sobie przyszłość?
  • Refleksja nad świadomością młodego pokolenia w kontekście zmian technologicznych, wyzwań społecznych i gospodarczych.
  • Punkt widzenia młodych na wartości. Jak rozmawiać o wspólnych celach przy różnych wizjach?