Program

BIG DATA

Obszar: TECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Dzień 2 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 12:30 - 13:30

PARTNERZY

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

PANELIŚCI

Dagmara KRZESIŃSKA, Prezes Zarządu Koalicji Na Rzecz Polskich Innowacji

MODERATOR

Sławomir S. SIKORA, prezes zarządu Citi Handlowy

OPIS PEŁNY WYDARZENIA