Program

KONTRREWOLUCJA. LIBERALNA EUROPA W ODWROCIE

Obszar: SPOTKANIA Z PRELEGENTAMI

Dzień 3 | Foyer | godz.: 14:00 - 14:30

MODERATOR

Anna RADWAN, założycielka Instytutu in.europa