Program

CZY WIĘCEJ TECHNOLOGII OZNACZA WIĘCEJ DEMOKRACJI?

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 14:30 - 15:30

PARTNER

GOOGLE

PANELIŚCI

 

KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ, b. Ambasador w Rosji i podsekretarz stanu w MSZ, Fundacja Batorego

Michal ŠIMEČKA, wiceprzewodniczący partii Postępowa Słowacja, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

Artur WALISZEWSKI, dyrektor Google Polska

Erika WIDEGREN, CEO w Re-ImagineEuropa

MODERATOR

 

Radosław MARKOWSKI, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA

  • Czy więcej technologii oznacza więcej demokracji?
  • Krytyczna refleksja nad rozwojem technologicznym i jego wpływem na funkcjonowanie instrumentów demokratycznych