Program

ŚWIAT W RUCHU, JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MIGRACJI PRZYSZŁOŚCI

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 3 | Sala panelowo-warsztatowa | godz.: 13:00 - 14:00

PARTNER

PANELIŚCI

MODERATOR

OPIS PEŁNY WYDARZENIA