Program

JAK SZTUCZNA INTELIGENCJA ZMIENIA OBLICZE SŁUŻBY ZDROWIA?

Obszar: TECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 16:00 - 17:00

PARTNERZY

 

 

PANELIŚCI

Jan Andrzej RYŚ, szef unitu ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE)

MODERATOR

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA

  • Jak sztuczna inteligencja zmienia oblicze służby zdrowia?
  • Przyszłość telemedycyny
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i druku 3D w medycynie