Program

PO CO SIĘ UCZYĆ? JAKI JEST CEL EDUKACJI W XXI WIEKU?

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 15:00 - 16:00

PARTNER MERYTORYCZNY

Centrum Innowacyjnej Edukacji

PANELIŚCI

 

Joanna BOCHNIARZ, CEO w firmie EFC Educational Foundation

Przemysław STAROŃ, nauczyciel etyki, wiedzy o kulturze i filozofii w L..O. nr 2 w Sopocie, „Nauczyciel Roku 2018”

Sylwia SYSKO-ROMAŃCZUK, Ekspert ds. edukacji Centrum Analiz Klubu Jagiellonskiego

 

MODERATOR

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA

  • Jak edukacja będzie wpływała na rozwój gospodarczy?
  • Czym powinna być edukacja w erze, w której kluczowe są zunifikowane zasady oceny, KPI-ie i Big Data?
  • Migranci i uchodźcy – rola edukacji w procesie asymiliacji
  • Czy edukację można uznać za działalność biznesową i korporacyjną?