Program

ANTROPOCEN. EPOKA CZŁOWIEKA – POKAZ FILMU

Obszar: ZATOKI DIALOGU

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 18:00 - 19:00

PARTNER