Program

POPULIZM I ANTY-POPULIZM A DEMOKRACJA W EUROPIE

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 2 | Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) | godz.: 17:30 - 18:30