Program

EUROPA PO WYBORACH: WIELE PRĘDKOŚCI I RÓŻNE KIERUNKI?

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 2 | Sala plenarna (Społeczeństwo + Technologia) | godz.: 11:00 - 12:00

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA

 

 

Jak wygląda Europa po zakończeniu kadencji przez Komisję Junckera? Co udało się osiągnąć i jakie szanse pozostają niewykorzystane?

Agenda, cele i zadania nowej Komisji Europejskiej. Najważniejsze wyzwania.

Czy Europa jest obecnie silniejsza i bardziej solidarna czy bardziej podzielona niż 4 lata temu?

Czy strefa EURO (EMU) stanie się właściwą unią? Euro jako najsilniejsze narzędzie integracji. Jak będą wyglądać peryferie wspólnoty?

Znaczenie i pozycja Europy Środkowo-Wschodniej w UE

Sytuacja w Niemczech po odejściu kanclerz Angeli Merkel – czy i jak zmieni się rola Niemiec w Europie?

 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

 

 

Radosław MARKOWSKI, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS: Analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

 

MODERATOR

 

Jerzy BUZEK, były premier Polski

 

PARTNER