Program

KOMU OPŁACA SIĘ DEZINFORMACJA? CZY TO KONIEC ERY DZIENNIKARSTWA?

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 10:00 - 11:00

PARTNER MERYTORYCZNY

THINKTANK

 
 

PANELIŚCI

 

Aidan WHITE, President of the Ethical Journalism Network

Corinne EVENS,  współzałożycielka I honorowa prezez Evens Foundation

Wojciech SURMACZ, Prezes Polskiej Agencji Prasowej (PAP)

David IBSEN,  Executive Director for the Counter Extremism Project (CEP)

Jakub TUROWSKI, Head of Public Policy for Poland & Baltics at Facebook

 

 

MODERATOR

 

Małgorzata BONIKOWSKA, prezes THINKTANK I Centrum Stosunków

 

 

OPIS PEŁNY WYDARZENIA

  • Jak zmienia się sposób korzystania z mediów i przyswajania treści?
  • Społeczne i gospodarcze efekty reakcji na post-prawdę i mowę nienawiści
  • Czym jest etyczne dziennikarstwo?
  • Społeczne, gospodarcze i polityczne konsekwencje mowy nienawiści
  • Bezpłatne treści i kosztowne fakty; blogosfera kontra dziennikarstwo
  • Media społecznościowe – jak łączyć odpowiedzialność za treści z działalnością biznesową?
  • Zagrożenie wolności słowa vs. prawdziwości słowa
  • Sfragmentaryzowana przestrzeń komunikacyjna i efekt bańki informacyjnej